Статија МК

Интерната ревизија може да се следи преку три основни сегменти – како финансиска ревизија, оперативна ревизија и управна ревизија. Постои формална организациска структура и одбор за управна ревизија. Внатрешната ревизија претставува дополнителен надзор, а основен критериум според кој се раководи, се целите и политиките на компанијата кои се во согласност со стандардите за ревизија, односно законските прописи. Покрај тоа, во процесот за спроведување на интерната ревизија, ревизорот е воден од професионалниот кодекс на однесување и правилата на одборот за интерна ревизија. Процесот се одвива според однапред утврдени фази кои започнуваат со планирање на интерната ревизија, испитување и собирање на информации, а завршуваат со комплетна анализа и известување. Резултатите се презентираат во точно дефинирана форма и се карактеризираат со објективност, концизност и јасност со акцент на предложените решенија. Внатрешната ревизија се разви во десна рака на менаџментот на компанијата и низ својот развој прибира и ...
сите 3 | | | веќе видена

Во секоја компанија која настојува да биде конкурентна на пазарот, приходите се апсолутен императив и единица мерка за успех. Сите корпоративни и индивидуални цели се насочени кон растот на приходите и сите успеси се мерат преку нив. Всушност, нема ништо лошо во сето ова, сè додека не завладее (погрешно) мислење дека приходите се светиот грал со чудотворна моќ за заштита од сите зла. Во тој момент настанува „магичниот круг“ односно замката која може да ја наруши финансиската стабилност и ликвидност на компанијата. Понатамошното задолжување претставува само дополнителен капитален трошок. Доколку новопреземените акции не резултираат со повисоки приходи и рентабилност од досегашните без дополнителни задолжувања, проблемите само ќе се зголемат бидејќи добивката се намалува а задолженоста се зголемува. Кредитните институции имаат поголем приоритет при наплата од бизнис доверителите и тоа е дополнителна причина за успорување на текот на парите. На овој начин размислуваме и ние, нашите клиенти, нивните клиенти, ...
| | веќе видена

Тензијата тежнее кон воспоставување на рамнотежа. Постојат два можни начини да се воспостави рамнотежата, едниот начин е да се приближи моменталната состојба до посакуваната, посакуваниот начин или да ги доближи целите до моменталната состојба, непосакуваниот начин на разрешување на тензијата. Моментот кога сегашната состојба се доближува до посакуваната е моментот кога имаме креативна тензија, наспроти тоа кога посакуваната состојба се доближува кон моменталната состојба тогаш станува збор за емотивна тензија. Неможноста да се согледа дали станува збор за креативна или емотивна тензија може да резултира со намалување на целите. Креативната тензија е еден од суштинските принципи на кои се базира личниот развој, затоа е важно да се разбере нејзината суштина. Креативната тензија настанува оној момент кога ќе се стане свесен дека моменталната состојба се разликува од посакуваната состојба и дека временската разлика за исполнување на истата е природен процес. Со тоа времето е пријател, а не непријател на ...
| | веќе видена

Многумина без размислување, што се вели, на прва мисла, би запрашале, што има врска преговарањето со животот? Ајде да разгледаме малку по опширно. Со кого сè ние преговараме во текот на еден ден, недела, месец, година ако сакате? Гледано од страна на нашето работно секојдневие би рекле дека преговараме со нашите клиенти за да им продадеме нешто од нашите производи или услуги, со нашите соработници преговараме за да се избориме за некоја подобра позиција во соработката, со нашите колеги преговараме за подобра соработка при извршување на некоја задача, обезбедување на сигурност за постигнување на некој тајминг, обезбедување на сигурност за нивна посветеност на задачата, со нашите работодавачи преговараме за нашата позиција во организацијата, наше унапредување, наша поголема плата, наш дополнителен бенефит од работењето итн. Сепак, зошто го споменуваме воопшто животот, дали ова не е само за работниот дел од нашиот живот? Секако дека не е. Доколку се посветиме на приватноста ќе видиме дека всушност секојдневно ...
| | веќе видена

Тимска работа. Тимови. Способност за работа во тимови. Сите претходно наброени се дел од нашето секојдневие и дополнително на тоа слушаме ајде ова тимски да го сработиме, ајде малку тимски да скоцкаме некои работи за да ја избуткаме годинава подобро од минатата, итн. Што всушност е тим? Кој го сочинува тимот? Зошто служи тимот? Како треба да го формираме победничкиот тим? Како да ги избереме најдобрите менаџери за нашата компанија? Кој менаџер на која позиција треба да биде? Како да ги дознаеме неговите карактеристики? Се разликуваат ли менаџерите едни од други? Секако дека постојат основни дефиниции како одговор на прашањата, но сепак ајде да погледнеме од практичната страна и да видиме што е и како е. Што всушност е тим? – ајде да појдеме од секојдневието и да видиме како во повеќето случаи функционира тимот. Морам да признаам дека во кусото истражување кое го направив непосредно пред да ја започнам оваа статија дојдов до интересни сознанија кои се во прилог на целото наше општество гледано од функција ...
| | веќе видена

Алкохолизмот е сериозен проблем кој го засега не само оној кој пие, туку најмногу неговото семејство, работната околина и целото општество. Алкохоличарот низ своето пиење полека но сигурно пропаѓа морално, материјално, а најмногу здравствено. Но, ова не треба да биде застрашување дека ако некој еднаш станал псхички или физички зависен од алкохол, никогаш повеќе нема да живее нормално. Повеќето алкохоличари, со силна волја и работа на себе, со поддршка од семејството и пријателите можат не само трајно да ја раскинат врската со алкохолот, туку да го надоместат и поголемиот дел од штетата направена од пиењето и да напредуваат во животот. Ова е сосема можно и за тоа постојат низа сведоштва на луѓе кои по престанокот на пиењето успеале да го подобрат своето здравје, да побараат и да добијат прошка од луѓето кои ги повредиле додека биле пијани, радикално да ги подобрат односите со партнерот и децата, но исто така и материјалната состојба. Првата работа што треба да ја направи алкохоличарот во желбата да престане ...
| | веќе видена

Пред неколку години беше прилично добро. Со години компаниите растеа со неодржливо брз раст. Побарувањата и залихите се зголемуваа согласно продажбата, а уште попрогресивно се зголемуваше задолженоста. Компаниите најчесто избегнуваа стагнација или пад на приходите бидејки – кој стои, паѓа! Кога на компаниите им оди добро, ретко и недоволно вложуваат во знаење и умеење кое би довело до превенција на проблеми, а доколку дојде до појава, можат полесно да го дијагностицираат проблемот и да одредат адекватна терапија. Кога сè ќе тргне наопаку, менаџментот преку ноќ ги бара сите релевантни информации за промена на начинот на управување во новонастанатата ситуација. Во услови кога вистинската, точна и ажурна информација е вистинска драгоценост, несредените деловни и информациски системи се дополнителен товар кој може да ја повлече компанијата кон дното. Како до точни информации? На прашањето “Дали целосно го познавате сопственото работење?”, менаџерите најчесто без дилема позитивно одговараат и додаваат дека за ...
сите 2 | | | веќе видена

Што претставуваат социјалните мрежи? Се работи за бесплатни online сервиси кои им овозможуваат на корисниците комуникација со светот и моќност за сопствена презентација. Денес корисници се околу стотици милиони луѓе. Покрај неутралните сервиси постојат и сервиси со одредена намена чиј фокус се одредени корисници. Поимот социјални мрежи во Македонија се поистоветува со зборот Facebook затоа што се работи за една од најпопуларните социјални мрежи во светот која во Македонија е на прво место по посетеност, по неа е Google и Youtube. Останати мрежи кои вредат да се споменат се Twiter, Linkedin итн… Одговорот на прашањето „Дали се исплати вложувањето на во социјалните мрежи?“ е ДА . Главни причини зошто денес се исплати вложување во социјални мрежи се следните: 1. Ви помага секогаш да се најдете еден чекор пред конкуренцијата Американска студија покажува дека компаниите кои имаат најголем раст во минатиот период најмногу вложувале во социјалните мрежи. Трендовите во вложувањето во маркетингот за малите и ...
| | веќе видена

Во текот на разговорот за работа ќе Ви бидат поставени неколку прашања. Целта на тие прашања е да се одреди какви се Вашите способности, што најмногу Ве мотивира, кои се Вашите цели за во иднина и како реагирате во одредени ситуации. Врз основа на дадените одговори се оценува дали сте најдобриот кандидат за работното место. При одговарањето на прашањата најважно е да одговарате кратко, концизно и конкретно. Она што ќе Ве прашаат, тоа одговорете го. Нема потреба да давате дополнителни информации, или да раскажувате непотребни работи, односно детали за кои не сте биле прашани. Одговорите на прашањата не треба да бидат општи. Ако Ве прашуваат да им кажете пример на стресна ситуација и како сте реагирале во неа, одговорете на пример и што сте направиле, а не општо како реагирате во стресни ситуации. Низ истражувањата е докажано дека оној што го води разговорот е најчесто многу повеќе под стрес и е повозбуден од самите кандидати. Ова е поради тоа што избирањето на најдобриот кандидат не е лесна работа: ако ...
| | веќе видена

Имате ли напишано и детално обработено план за промоција? За жал, промоцијата е оној дел од Вашиот маркетинг планот кој е најчесто занемарен иако не постои конкретна причина. Верувам дека сте зафатени со секојдневните работни активности, но не заборавајте дека: ПРАВИЛО 1: Без промоција не е возможно развивање на Вашиот бизнис Дали знаете зошто? Затоа што промоцијата е всушност Ваш продажен агент и придонесува со подобрување на имиџот на компанијата. Ги информира Вашите клиенти што е она што им нудите, кои нови производи/услуги ги имате во Вашето портфолио. Како, јас како клиент, да знам кои производи и услуги ги нуди Вашата компанија доколку Вие не ме информирате за тоа? И при тоа, треба да ја спакувате таа информација како би била привлечна и поттикнувачка, но пред се јасна и добро структурирана? А тоа значи дека не би морал да се напрегам да ги прочитам информациите, одма да забележам кои податоци се важни, а кои не. ПРАВИЛО 2: Промоцијата и нејзиниот дизајн се поврзани и неразделни како прстот и ...
| | веќе видена

Во овој дел ќе Ви дадам неколку успешни техники кои се однесуваат на изгледот на CV-то, а ќе Ви помогнат да го освоите потенцијалниот работодавец. Општо за изгледот • На ниту една страница од CV-то не треба да стои целосниот назив „CURRICULUM VITAE“. Тој што го чита знае точно што е документот што го има пред себе. Наместо овој назив, многу е подобро првата работа што ќе ја напишете на горниот дел од листот да биде Вашето име, на средината на редот, со задебелени, големи букви. • Адресата, телефонскиот број и електронската адреса ставете ги под името со помали и не задебелени букви. Овие податоци може да бидат на средина на редот, исто како и името, или да ги ставите порамнети по левата маргина. • Не користете потцртување, изгледа неубаво на страницата, а уште полошо кога документот ќе се фотокопира. • CV-то испечате го еднострано. Двостраното печатење не ви го препорачувам бидејќи при копирање лесно може да се заборави да се ископира задната страна на страницата. За печатење на CV-то одберете хартија со ...
| | веќе видена

При секојдневното пазарување, многу често се случува купувачите да се налутат, да се навредат и да одлучат повеќе да не се вратат во одредена продавница. Тоа може да се случи при купување производ што, според купувачот, не ја задоволил гаранцијата за квалитет или, пак, при купување производ чијшто рок на траење не е поминат, но тој е расипан. Секако дека купувачот не сака да се чувствува оштетен и може да дојде да го врати производот. Најлошото се случува кога наместо на љубезност наидува на отпор и расправија од страна на продавачот. За купувачот е доволно непријатно што треба да дојде повторно во продавницата и да го враќа производот, така што дополнителните непријатности можат само да придонесат тој никогаш повторно да не се врати во неа. Ова може многу често да се случи. Но, што треба да се направи за да се надмине недоразбирањето и купувачот кој има поплака на вашата работа или на производот да остане и понатаму ваш верен купувач? Можеме да генерализираме и да кажеме дека во човековата природа е ...
| | веќе видена

Според Американската маркетинг асоцијација (АМА) поимот бренд се дефинира како „име, термин, знак, симбол или дизајн или комбинација на сите или некои од нив, со интенција да се идентификуваат производите и услугите на еден производител или продавач и да се диференцираат од производите на другите производители или продавачи“. Волтер Лендор (Walter Landor), еден од великаните на индустријата за пропаганда и реклама, вели: „Едноставно речено, брендот е ветување. Преку идентификувањето на веродостојноста на производот, потрошувачот станува заложник на задоволството и квалитетот што го добива од него“. Во книгата на Дејвид Аакер, Градење на силни брендови (Aaker, A. David. Bulidling Strong Brands. NYC, USA: Simon & Schuster Inc., 1996.), тој сугерира дека брендот е „ментална кутија“ и вели дека пазарната вредност на брендот е: „Збир на елементи (или обврски) поврзани со името или симболот на брендот кои му додаваат (или одземаат) на/од вредноста на производот“. Тоа е многу важен момент, бидејќи брендот не мора ...
| | веќе видена

Имате ли чувство дека се дружите со погрешни луѓе? Имате ли чувство дека не се движите на вистинските места на кои би сакале. Дури и кога сè околу Вас изгледа добро, не сте потполно задоволни. На сила правите работи кои не ги сакате – а ги правите само затоа што ги прават и Вашите пријатели. Тоа е навистина непријатно чувство и е резултат на Вашиот круг на луѓе со кои се дружите! Доколку тие се членови на Вашата фамилија – не можете да се ослободите од нив, ниту да изберете нови роднини. Исто така ограничени сте и во изборот на вашите другари од детството или од училиште. Но затоа, можете да го изберете вашиот круг на пријатели и да најдете нови со кои ќе се дружите. Во англиската литература за оваа намена се користи терминот peer group . Доколку проверите во Webster Dictionary, зборот peer group означува група луѓе од приближно иста возраст, со сличен социјален статус и слични интереси. Одредени вакви групи повеќе се одржуваат заради интересот или она што ги зближува, отколку поради фамилијата или поради ...
| | веќе видена

Употребата на регенератори за коса е вториот, но не помалку битен чекор кон здрава и сјајна коса. Регенераторот ја храни и ја негува косата и ѝ ја дава потребната хидратација, притоа правејќи ја да изгледа сјајна и здрава. Без разлика на типот на косата и без разлика дали таа е здрава или оштетена, дали ја има природната боја или, пак, е бојадисана, сепак, пожелно е да се користи регенератор. Потенцијал на пазарот Побарувачката на производи за нега на косата, во согласност со развивањето на технологијата е во пораст. Регенераторите за коса се важна компонента за нега и заштита на косата. Денес, сè повеќе се нагласува убавината што треба да биде негувана, а негата се постигнува со различни козметички производи што постојано се присутни на пазарот, но и во медиумите. Поради тоа имаме ситуација во која жените и мажите, следејќи ги трендовите, се во постојана потрага по оној производ што ќе им донесе одлични резултати. Најчесто, жените се окупирани со идејата за убава, сјајна и здрава коса. Поради ова, тие ...
| | веќе видена

Секоја продавница се состои од три основни компоненти што мораат да бидат меѓусебно поврзани за да се оствари главната цел – зголемена продажба и верни потрошувачи. Трите основни компоненти се: просторот, производите и луѓето. Во претходната статија на оваа тема Управување со малопродажба пишувавме за потребата вашата продавница да биде опремена со одредени категории на производи што правилно наредени во продавницата придонесуваат за прегледност и олеснување на купувањето. Во овој број темата е фокусирана на третата важна компонента што овозможува привлекување на поголем број потрошувачи. Третата компонента се продавачите кои треба да бидат мотивирани и способни да обезбедат одлична услуга на потрошувачите. Со нивна помош се креира и реализира предвидената продажна стратегија што ги опфаќа следниве аспекти: - Како потрошувачите ќе дознаат за производите во продавницата; - Каква порака ќе им пренесат на потрошувачите за користа што ќе ја имаат од купениот производ; - Каков впечаток ќе остави нивната ...
| | веќе видена

Без своите вработени, ниту една компанијата не може да работи на профитабилна основа. Човечкиот капитал е примарен и најважен ресурс на компанијата, но истовремено и најкомплексен. Но, во пракса на управувањето со човечките ресурси не му се придава доволно значење и се занемарува неговата важност. На прашањето “Дали треба и понатаму да ја развиваме функцијата за управување со човечките ресурси (Human Resources)?” има едноставен одговор: ДА, бидејќи човечкиот капитал е единствениот елемент кој конкуренцијата не може да го копира. Разликите помеѓу компаниите и нивните производи и услуги се повеќе се намалуваат: ентериерот во продажниот простор е сличен, разликите во карактеристиките на производите и услугите се намалуваат…. Она што всушност ја диференцира и издвојува Вашата компанија од конкуренцијата се Вашите вработени: нивното однесување, брзината на завршување на работните задачи, мотивираноста, способноста за стекнување нови знаења, компетенциите… Затоа се поставува прашањето – што и како треба да работи ...
| | веќе видена

Долготрајното работење со полна глава информации, под притисок и под стрес, постојано бркајќи некакви рокови и исполнувајќи дадени цели, неминовно резултира со исцрпување на духот и телото. Во текот на целата година нашето тело и ум акумулираат стрес и замор. Тоа може многу лесно да се препознае: бавни реакции, чувство на исцрпност на крајот на секој работен ден, раздразливост и сè помалку ентузијазам и позитивна енергија. Сето ова придонесува да се појави чувството дека не сме свои и оти она што го работиме не е нашиот максимум. Без разлика дали сте на раководна функција или сте член на некој тим, сепак годишниот одмор секому добро му доаѓа. Почетокот на летото е време кога некои го искористиле својот одмор, повеќето го резервирале август за тоа, а некои сè уште се прашуваат каде и како да го поминат летниот одмор, одморајќи се во друштво на најблиските и најмилите, препуштајќи им се на убавините што ги нудат сонцето, водата и безгрижноста. Но, кога станува збор за безгрижноста, веднаш ви паѓа на ум дека ...
| | веќе видена

Поради динамичниот начин на живеење, сите нешта околу нас тежнееме да ги направиме многу поедноставни. Тоа се случува и во исхраната, бидејќи сè повеќе се обидуваме да го скратиме временскиот период на подготовка и консумација на дневните оброци. Понекогаш успеваме да уживаме во подготвувањето оброк, но тоа се случува многу ретко, затоа што редовно имаме други обврски што нè чекаат. Токму поради ова, тестенините се идеален оброк што денес го консумираат и богатите и сиромашните, прифатлива храна и за вегетаријанците и за вистинските гурмани. Тестенините се одлична храна бидејќи можат долго да се чуваат без да бидат потребни посебни услови за чување, многу лесно се подготвуваат и можат да се комбинираат со различни зачини и сосови што даваат дополнителни вкусови. Како настанале тестенините Настанувањето и потеклото на тестенините е многу сложено и испреплетено со различни приказни – најчесто противречни. Познато е дека во целиот свет тестенините се претставуваат како „италијанска национална храна“ што може ...
| | веќе видена

Некогаш не е доволно да имате екстра производ или услуга за да успеете да остварите продажба. Системот од 4 и од 8 чекори може да помогне како да се надмине овај проблем. Направете Вашата понуда да има ефект на продажба! Системот се состои од два потсистеми, од кој едниот содржи 4, а другиот 8 чекори. Така го добил и името: Систем од 4 и од 8 чекори. Системот од 4 чекори се однесува на продажба и директен пристап до потенцијалните купувачи, додека системот од 8 чекори служи за да се мотивира, регулира и да се поттикне психата на продавачот. И двата системи се тесно зависни и еден без друг не се овозможува ефикасна продажба, а со тоа нема ниту профит. Врз основа на системот од 4 чекори кој се однесува на продажба, презентирањето на понудата треба да се одвива според пропишан редослед, и тоа: • Претставување – Насмевка, ентузијазам, контакт очи в очи. • Краток разговор – Нудиме производи по пониска цена неколку пати. • Производ во рака – Стоката/услугата што ја нудиме мора да заврши во рацете на клиентите, ...
| | веќе видена

next