Никулец

„Меѓународниот ден на волонтерите“ се прославува секоја година на 5-ти декември. Усвоен е од страна на Обединетите нации со резолуцијата 40/212, на 17 декември 1985 година. Волонтерството како форма на активно граѓанство претставува важен дел од развојот на младите луѓе и придонесува за нивна активна вклученост во локалните заедници. Според последните информации 51,3% од средношколците во Македонија никогаш во својот живот не волонтирале. Младите Можат е невладина, непрофитна и независна граѓанска организација чија цел е да им овозможи на младите луѓе да земат активно учество во развојот на демократското општество преку активно граѓанство и социјален активизам. Организацијата е основана од млади луѓе за младите луѓе за да ја промовира моќта на младите луѓе како катализатори на промените во општеството. По повод „Меѓународниот ден на волонтерите“ Младите Можат, како волонтерска организација, организира кампања за промоција на волонтерски вредности. Целиот концепт е осмислен од волонтери, членови на Младите ...
| | веќе видена | слични

next