Бизнис 24

Нов стандард во живеењето и на македонските граѓани Македонско кредитно биро, или накратко МКБ, е нова институција на македонскиот пазар. МКБ почна со издавање извештаи за обврските на правните и физичките лица од крајот на јануари, од кога и започнавме да го создаваме нашето искуство. Доволен период за да можам да извлечам релевантни сознанија, да ги споредам со светските искуства и да ги споделам со читателите. Граѓаните веќе можат да ги почувствуваат директните придобивки од функционирањето на МКБ Ова е она што ми требаше. На овој начин еден граѓанин го искажа своето мислење, кога дојде и зеде сопствен извештај за себе. Од податоците во извештајот увиде некои долгови за чие постоење не знаеше, и му стана јасно зошто бил одбиен за добивање кредит кај неколку банки. Низ личното искуство на овој граѓанин, а такви има многу други, сакам да укажам – значајни се придобивките од функционирањето на МКБ за граѓаните. Граѓаните треба да го научат значењето на доброто управување со финансиските средства. Ако се ...
| | веќе видена

На македонските компании ќе им олесни Со Регионалната конвенција за пан-евро-медитеранските правила за потекло на стоките сите билатерални договори кои ЕУ ги има со трети земји ќе се заменат со единствена конвенција за потеклото на стоките од Унијата, Западен Балкан, ЕФТА и земјите од Барселонскиот процес. “Идејата е да се овозможи спојување на економските простори и унапредување не само на регионалната трговија, туку и на таа со земјите од ЕУ. Меѓутоа, за да може македонските компании да започнат да ја применуваат оваа конвенција потребна е поголема транспарентност помеѓу бизнис-секторот и Владата. Сметаме дека бизнис-заедницата треба да биде вклучена во овој процес, бидејќи потеклото на стоките има значајно влијание не само врз конкуренцијата, туку и врз економскиот развој. Преку потеклото на стоките може да се влијае врз стимулирање и развој на одредени индустриски гранки и дестимулирање на други“, вели Љубица Нури од Стопанската комора на Македонија. Македонските компании не се доволно информирани за ...
сите 2 | | | веќе видена

И Србија по примерот на Грција Со делењето на црвените картони државата сака да го одвои житото од сламата, односно да ги спречи несовесните работодавачи да ги лажат своите партнери, работниците и државата. Затоа што многу често се случува стопанственик да купи стока на одложено и пред да го плати долгот го ликвидира претпријатието. Отворањето на нови фирми ќе биде оневозможено за стопанственикот чие име е на црната листа, а тоа лице ќе може повторно да основа претпријатие само под одредени услови. Милош Бугарин, претседател на Стопанската комора на Србија смета дека не треба да се гледаат само негативните страни на овој предлог. Додава дека ги разбира синдикалните лидери, но не може да се оспори дека идејата е добра. „Мислам дека е добро конечно да се поправи состојбата помеѓу работодавачите. Подобро е тоа да се направи некогаш, отколку никогаш. Мислам дека објавувањето на таквиот регистар ќе им биде корисен на сите. И на државата и на претприемачите, но и на работниците. Затоа што постојат претприемачи ...
| | веќе видена

Статистички - позитивни ефекти од реформата на социјалните придонеси Зголемување на вработеноста и стимулирање на создавањето нови работни места може да се постигне со натамошно намалување на трошоците за работната сила во делот на социјалните придонеси. Експертите советуваат Владата да продолжи да ги намалува овие трошоци, најверојатно веднаш штом состојбата на буџетот се подобри како што кризата згаснува. За намалување на неформалната економија, важна оперативна активност како помошно средство претставува и доследната примена на концептот на бруто-плата со сите нејзини придружни мерки, вклучувајќи ги и напорите на Управата за јавни приходи да вложува во наплатата на придонесите за социјално осигурување. Помали социјални придонеси Воведувањето на концептот бруто-плата предизвикал статистички значаен ефект врз вработеноста во Македонија, што заедно со социјалните придонеси може да се смета како индиректен показател за намалување на неформалното вработување, и веројатно го објаснува отсуството на пораст на ...
| | веќе видена

Комерцијална банка Во првиот квартал од 2011 година, Комерцијална банка оствари позитивен финансиски резултат во износ од 156,4 милиони денари, кој е за 3,1 процент поголем од остварениот позитивен финансиски резултат во истиот период минатата година. Со тоа, планот за првиот годинешен квартал е остварен со 42,7 проценти. Во овој период, Комерцијална банка работела во економски амбиент кој се карактеризираше со умерено зголемување на општото ниво на потрошувачките цени, како резултат на растот на цените на храната и на енергијата на светските берзи, стабилни движења на девизниот пазар, продолжување на поволните тенденции во делови од индустриското производство и одржување на стапките на раст на вкупните депозити и кредити на банките кај приватниот сектор. Во вакви услови на стопанисување, остварените нето-приходи од камати бележат намалување од три проценти во однос на минатата година, како резултат на намалени активни каматни стапки. Планираните нето-приходи од камата, заклучно со 31 март годинава, се ...
сите 34 | | | веќе видена

Власите на Балканот - историја, живот, занимања, трговија (5) По неколкуте разурнувања и опожарувања (1769, 1788 и 1821 година) раселувањето од Москополе и околините села, како и од селата во Епир најголемиот број на Власи што живееле на овие територии на денешна Албанија и Грција ,се упатил кон територијата на денешна Република Македонија и тоа во неколку насоки. Преку премините кај манастирот Св.Наум, преку Ќафасан и од Корча преку Иван планина живеалишта оформувале во Белица Струшко, во Струга,воКичево, во Охрид,Ресен,Велес и други места. Сепак најголемиот дел се упатил и долготрајно се вдомил во Битола и Крушево. Значи, тие главно ја имале н аската на местата во Западна Македонија.Другата групација на Власи од Грамос и од селата од Мегленските планини и од Солунско поле се населила во Источна Македонија,главно во штипските и пробиштипските села, како и во Гевгелија, Кочани, и Овчеполието. Населувањето во Битола Почетокот на турските завојувања на Балканот најавиле и нова ера на живеење. Турските ...
| | веќе видена

Во светот расте побарувачката на злато Цената на златото достигна рекордно ниво, една унца вреди како никогаш досега. Но, златото не е единствениот благороден метал, што има зголемена вредност. На што се должи ваквиот тренд на пазарите? Загриженоста од инфлација, должничката криза и немирите во арапскиот свет придонесоа цената на златото (20.04.2011) да се зголеми над границата од 1.500 долари по унца (околу 31 грам). Со ова златото достигна цена како никогаш досега. Покрај овој благороден метал, денеска и цената на среброто постигна нов ценовен рекорд во последните 31 година. Една унца сребро денеска чинеше и до 44,36 долари. Рекордната цена на среброто е речиси 50 долари, а беше достигната по шпекулациите во 1980 година. Од почетокот на годинава цената на златото се зголеми за 180 долари односно речиси 14 проценти. Цената на среброто бележи уште посилен нагорен тренд. Од јануари, цената на среброто се зголеми за 17 долари односно за 60 проценти. Според експертите ваквиот тренд се должи на засилената ...
| | веќе видена

Инвеститорите реагираат на евроинтегративните процеси Предвремените парламентарни избори нема да влијаат врз индексот на Македонската берза, покажува истражувањето на Друштвото за управување со фондови „Илирика“. Според анализите, врз одлуките на инвеститорите, односно врз Македонскиот берзански индекс МБИ 10 најмногу влијаат општата политичка ситуација во државата, особено евроинтегративните процеси, психолошкиот фактор и светските економски движења. Како најмалку влијателни, пак, се детектирани ценовно чувствителните информации од котираните компании и дивидентната политика на фирмите. „Статистички докажавме дека првиот, вториот и третиот месец пред и по изборите немаат влијание врз МБИ 10. Со преку 90 отсто сигурност може да се тврди дека Индексот не зависи од изборите. Примарни фактори што го детерминираат се непристапувањето кон НАТО и ЕУ“, вели Александар Манев, главен извршен директор во „Илирика“. Манев, презентирајќи ги резултатите од истражувањата, нагласи дека инвеститорите не се занимаваат со ...
сите 3 | | | веќе видена

Под притисок на глобалниот пазар Бизнисите во Македонија тежнеат кон поголем развој преку диверзификација на производството и експанзија на извозот и имаат потреба од стратегии кои подобро ќе ги позиционираат на глобален план. Фирмите кои ќе инвестираат во своите производи, односно во модернизација, подобрување и менување на нивниот дизајн, полесно ќе се искачат од сегашната позиција на глобалниот пазар до позицијата каде што сакаат да бидат. Тоа значи дека македонските компании, кои ќе успеат да спроведат бизнис стратегии и да ги зголемат инвестициите, со цел подобро да се позиционираат на пазарите каде што моментално работат или на новите пазари, ќе бидат во можност да ја зголемат профитабилноста и да го намалат ризикот преку диверзификација на производството. Компаниите, пак, кои не инвестираат во својата иднина, ќе имаат проблем да останат конкурентни на странските пазари. Затоа, компаниите во Македонија мора да одговорат на овој предизвик. Во спротивно, нивните бизниси, приходите на нивните вработени ...
| | веќе видена

Кога и како се хранат граѓаните Резултатите од спроведеното истражување покажуваат дека е висок процентот на застапеност на оброкот ручек помеѓу македонското население, како во текот на работната недела, така и за време на викендите. Истовремено може да се каже дека има значително зголемување во задоволството помеѓу македонското населениe за задржување на моменталната телесна тежина, како и намалување на бројот на оние коишто практикуваат некој посебен режим на исхрана. Кај граѓаните на Република Македонија ручекот останува главен оброк во текот на денот. Приближно три четвртини од испитаниците изјавиле дека ручекот за нив претставува главен оброк во текот на работната недела, што претставува благ пораст во однос на истражувањето спроведено во 2009 година. Ова можеби се должи на сe подинамичниот начин на живот кај македонските граѓани, како и на сѐ поголемата амбиција за проевропски начин на живот, при што фокусот е ставен на еден главен оброк во денот во текот на работната недела. Спротивно на ова, ...
сите 3 | | | веќе видена

Месец и половина по стапувањето на Законот во сила Дваесет години Скопје се бори со дивоградбите. Урбаната мафија, агресивните инвеститори, бавната и корумпирана администрација, малиот број градежни инспектори... го направија своето. Ако пред 25 години улиците Дижонска и Тодор Чангов, населбите Припор, Геге во Ѓорче Петров - беа синоним за дивото градење, најчесто на дојденците во Скопје, како и на посиромашните, денес Дебар Маало, Буњаковец, Кисела Вода, “Шпанско село”, куќи во парк-шумите Водно и Гази Баба, се деловите од градот во кои на ангро има дивоградби. Скопските општини, месец и половина од донесувањето на Законот за легализација на дивоградби, се уште ги пребројуваат на диво изградените објекти. Бројката не е мала. Станува збор за десетици илјади вакви “зданија”, што државни, што приватни. Сите тие чекаат на легализација по едно евро за квадрат, плус трошоците што ќе треба да се дадат на геометрите и геодетите за изработка на елаборатите. Но, ако по донесувањето на Законот за легализација на ...
сите 2 | | | веќе видена

Во Словенија во минатиот месец имаше 6.577 правни лица со блокирани сметки, при што најмногу имаше во градежништвото. Бројот на правните лица со блокирани жиро сметки во однос на март минатата година е зголемен за 26,9 проценти. Според бројот на блокирани покрај градежништвото се правните лица кои се занимаваат со финансиски и осигурителни дејности и трговија. На претпријатијата од тие гранки во март им припаѓаа вкупно 44,4 проценти од сите непокриени сметки. Податоците се однесуваат на сите правни лица, исклучувајќи ги самостојни претприемачи кои имале блокирани сметки пет или повеќе денови. Податоците вклучуваат и непокриени обврски од извршните одлуки за присилното наплатување на сметките од даночната управа или судот.
| | веќе видена

Не очекувајте „браво“ од надредените Многу често се случува вработените да имаат чувство дека таму каде што работат како ништо да не зависи од нив и дека се само уште едно тркало од големата машинерија. Ваквите емоции делуваат депримирачки на нив и влијаат врз извршувањето на работните обврски, односно тоа го прават без некое посебно залагање и волја. Воопшто не мора да се чувствувате така – и што е уште подобро, како ќе се чувствувате во голема мерка зависи само од вас, а не од вашиот „грозен“ шеф. За што всушност се работи и што може во голем дел да зависи од вас? На вас е да ги развиете своите способности, да си поставите долгорочни цели и со текот на времето да направите работна биографија достојна за почит. Шефот во тоа може да ви помогне или одмогне, исто како и колегите, но развивање способности, учење и поставување цели кои се однесуваат само на вас, можете да ги направите само вие и никој не може тоа да ви го одземе. Обидете се да дадете одговор на прашањето што тоа вие навистина ...
| | веќе видена

Алан Гринспен: Поранешниот долгогодишен претседател на Федералните резерви – ФЕД, Алан Гринспен изјави дека даноците воведени од поранешниот претседател Џорџ Буш не треба да бидат обновени и за да го решат проблемот со буџетскиот дефицит, САД треба да се вратат кон даночните реформи на Бил Клинтон, пишува „Блумберг“. „Не треба да ги обновуваме даноците воведени од Буш“, коментира Гринспен. „Треба да се вратиме на нивото од времето на администрацијата на Клинтон“, додава тој. Гринспен посочи дека буџетскиот дефицит е тежок за финансирање, и зголемувањето на даноците нема да биде од голема помош. „Буџетскиот дефицит може да се контролира со ограничување на трошоците за социјалните програми“, вели Гринспен, којшто беше претседател на ФЕД од 1987 до 2006 година. „Овој проблем треба да се реши. Треба да имаме реалистичен пристап и се надевам дека тоа ќе се случи најбрзо што може“. Претседателот на САД, Барак Обама предложи буџетскиот дефицит на земјата да биде намален за четири трилиони долари за 12 години. За ...
| | веќе видена

Власите на Балканот - историја, живот, занимања, трговија (5) Афирмацијата на Власите се засилува во 18-от век. Главен центар на влашката ренесанса и духовно просветување бил градот Москополе, кој денес се наоѓа во состав на Албанија на 20 километри од Корча,четириесеттина километри далеку од Свети Наум на Охридското Езеро, а шеесетина километри од Ресен, односно од Преспанското Езеро. Првото пишувано сведоштво за него датира од околу 1300 година. На почетокот на 15-от век кога Турците завладееле со поголемиот дел на Балканскиот Полуостров тука се доселиле Власите. Не е познато кога точно е основано Москполе. Неговата блиска околина е порстор на човечкото делување од најстари времиња. Остаток од материјалната култура има од времето на Римјаните до 395. година и од времето на Византија. Таму се откриени различни археолошки остатоци, посебно од стари гробишта. Потоа, географските имиња можат да се протолкуваат како oстатоци од римското и грчкото владеење. Но, најстариот историски спомен на Москополе ...
| | веќе видена

Скапотијата го дотолчи стандардот По речиси тригодишниот пост, стотиците илјади гладни усти во Македонија наскоро ќе се нахранат, но само виртуелно. Во предизборната кампања која, иако неофицијализирана, веќе се турка, неизоставно, меѓу другото, ќе биде понудено мени со висококалорични направии. А, тие ќе може да се вкусат, нели, само ако се даде гласот на односниот претендент за власт. Дотогаш, но и потоа, доколку се суди според досегашното искуство, на многубројната армија гладни не им преостанува ништо друго, освен да ја слушаат одата на празните црева од концертната сала на стомакот и, сепак, да се надеваат на подобри денови со следните властодршци. Во ситуација кога стапката на сиромаштија во земјава е на котата над 30 отсто, што е застрашувачки, но бездруго и срамен показател за една европска држава, поскапувањата на основните прехранбени продукти, особено од почетокот на годинава, удрија сериозно врз стандардот и на огромен број други граѓани, кои по дефиниција не се есапат за сиромашни. Во таквата ...
| | веќе видена

Кризата „диригира“ со трговијата Првичните проценки за изградбата на трговските центри во оваа година, укажуваат на натамошно намалување на активностите во овој сегмент. Според анализата на реномираната англиска консултантска куќа за недвижности "Кушман и Вејквилд", во текот на 2011 и на 2012 година, претстои зголемување на изградбата на нови трговски центри во споредба со лани, кога беше регистриран најголем пад во изградбата од 1983 година. Лани во Европа беа изградени околу 5,2 милиони квадратни метри површина на трговски центри, што претставува намалување од речиси 30 проценти во однос на 2009 година. Ова претставува најниско ниво на годишните проекти од 2004 година, како и најостар пад во развојот од 1983 година. Оттука, експертите оценуваат дека целосното влијание на кредитната криза и рецесијата во реалната економија, најверојатно ќе биде познато во текот на оваа и идната година. Сепак, ако годинава се изградат сите планирани 6,9 милиони квадратни метри трговски центри, тогаш ќе биде остварен раст од ...
| | веќе видена

Стопанството се задолжува, а банките профитираат Српските претпријатија во 2009 година имаа заеднички губиток од околу милијарда евра, а банките заработија 216 милиони евра! За минатата година податоци за стопанството сеуште нема, но се знае дека ситуацијата сигурно не е подобра, но минатата недела е објавено дека профитот на банките е зголемен на 245 милиони евра. Најмногу од каматите Банките веќе неколку години најголемиот приход го остваруваат врз основа на каматата, па во 2010 година на таа основа „собраа“ 179,4 милијарди дианри. Од друга страна, економистот Драгован Миличевиќ истакна дека во реалниот сектор во 2009 година, само трговијата добро работеше. „Банките тешко може да направат минус кога каматните стапки за стопанството во просек изнесуваат од 21 до 22 проценти. Тука се и високите камати врз основа на минусот на сметките, кредитните картички, а да не зборуваме за одржувањето на сметките на клиентите, за што немаат никакви трошоци. Една банка само за месечно одржување на сметките на ...
| | веќе видена

Анализа: Економски аспекти на Договорот за стабилизација и асоцијација со ЕУ Македонското стопанство во пазарот на Европската унија е вклучено од 1982 година врз регулаторна основа. Тоа значи дека освен 10 години на Спогодбата за асоцијација и стабилизација (ССА), де факто, ние се приспособуваме на овој пазар 28 години. Дали сме се приспособиле? Се уште не, но тргуваме и срамежливо се обидуваме да започнеме со користење на фондовите на ЕУ за наша трансформација, односно приспособување. Што не карактеризира во приспособувањето на внатрешниот пазар на ЕУ? Во овие 10 години, номиналната вредност на македонскиот извоз во ЕУ не надминува 2,3 милијарди американски долари, без оглед на процентот на учество во вкупниот извоз на земјата. Статистиката не бележи значајни промени во структурата на извозот во текот на изминатите години. Црната и обоената металургија, аграрот и текстилот – се сектори кои се карактеризираат со високотрудово учество, учество на природните ресурси и сектори, производи во кои не ...
| | веќе видена

Пролетното заседание на ММФ и Светската банка Светската економија оваа и следната година ќе расте со 4,5 проценти, гласи новата прогноза која ММФ ја претстави на пролетното заседание на ММФ и Светска банка во Вашингтон на кое присуствуваа претставници од околу 180 земји. Но, економистите истовремено предупредуваат од одредени ризици за светското стопанство. Опоравувањето на светската економија продолжува, но со многу различни брзини, изјави главниот економист на ММФ, Оливие Бланшар. Зад просечната стапка на развој од 4,5 проценти, која ММФ ја предвидува за оваа и идната година, се кријат значителни разлики. Индустриските држави веројатно ќе имаат стапка на раст во просек од 2,5 насто, додека кај земјите во засилен развој стапката ќе биде 6,5 проценти. Ова крие во себе ризици: Нема опасност од инфлација ММФ смета дека засега нема опасност од инфлација. Скапите суровини се оптоварување, но нема многу да го спречат глобалното опоравување. За разлика од ситуацијата во земјите во засилен развој, каде се ...
сите 2 | | | веќе видена

next