Бизнис 24

Фондот на Универзитетот „Харвард“ во оваа фискална година порасна за 4,4 милијарди долари, со што нивниот вкупен капитал ја достигна вредноста од 32 милиајрди долари. Со овие донации, кои се најголеми во САД, се финансира образованието и истражувачките програми на универзитетот, парична помош за повеќе од 60 проценти на студентите за основните студии со стипендии, кои оваа година изнесуваа вкупно 160 милиони долари. Минатата година, средствата од донациите изнесуваа една третина од буџетот наменет за рбаота на универзитетот. Донацијата ја сочинуваат 12.000 поединечни фондови, од кои многу се со одредена намена, каква што е поддршката за истражувачкиот центар и воведување на нов предмет.
| | веќе видена

Симбиоза помеѓу земјоделството и туризмот Разнообразното влијание на туризмот врз економскиот развој и врските со останатите дејности на стопанството, е аргумент во неговата поддршка како економски комплекс. Развиениот туризам е катализатор за другите стопански сектори - градежништво, трговија, транспорт, но едно од, неспорно, најтесните взаемни врски, е помеѓу туризмот и земјоделството. Во таа поврзаност се создава можност за откривање на индивидуалните, вистинските, специфичните и уникатните особености на дадена дестинација. За демонстрирање на симбиозата земјоделство - туризам, ќе се фокусираме на две основни насоки на таа взаемна врска. Во рамките на првата насока ќе се осврнеме на земјоделството кое ги создава основните услуги на секој туристички продукт. Втората насока се однесува на остварувањето на туризмот и земјоделството во рамките на една и иста територија. Земјоделството, извор на основни услуги во туристичкиот производ Воопштено, туристичкиот производ претставува збир од материјални и ...
| | веќе видена

Летни туристички навики Речиси едно од четирите патувања за одмор е направено во странство во 2010 година, а според статистиките на ЕУРОСТАТ, половина од ваквите патувања биле кратки и во сопствената држава. Минатата година, европските граѓани направиле една милијарда патувања, од кои повеќе од три четвртини биле во земјите во кои живеат, а околу една четвртина од нив отпатувале некаде во странство. Патувањата во рамките на државите биле кратки, од една до три ноќи, а патувањата во странство од четири ноќи - и многу повеќе. По повод на Европскиот ден на туризмот, 27 септември, Заводот за статистика на Европската унија ја објави анкетата за туристичките патувања на жителите на ЕУ во 2010 година, според која, најголем дел од долгите домашни годишни одмори биле во Грција и Франција Според овие статистики, Романците лани најмногу патувале низ сопствената земја (94 проценти), потоа следува Шпанија со 92 проценти, па Бугарија и Грција со по 91 процент. Во сите земји-членки на ЕУ се забележани повеќе кратки ...
| | веќе видена

Динамиката на надворешната трговија и економскиот раст Врската помеѓу надворешната трговија и растот е една од омилените академски теми на економистите. Не е тешко да се заклучи дека трговијата е нивен мотор. Се разбира, потешко е да се одреди силата, односно квантитетот на врската. Имајќи го во предвид значењето на глобалните производни синџири лесно може да се заклучи дека интермедијалните добра денес почесто ја надминуваат границата отколку порано, кога поголемиот дел од производните фази беше извршен во една држава. Ова е клучна причина зошто волуменот на трговијата паѓа толку драматично во текот на кризата и закрепнува поинтензивно отколку БДП потоа. ОЕЦД прогнозира дека двојно побрзата стапка на раст на светската трговија (над осум проценти) од ГДП ќе биде задржан и наредните две години. Стимулирањето на извозот, како мерка за поттикнување на вкупниот економски раст, скоро е без алтернатива. По падот на обемот на трговијата за дури 12 проценти од кризната 2009 година, наредната година е забележан ...
| | веќе видена

За менаџерите – економската состојба поповолна Раководителите ја оценуваат економската состојба на деловните субјекти како поповолна, а очекуваат во наредните три месеци да се зголеми и обемот на производството. Според последните анализи на статистичарите, во август годинава се работело со поголем обем на работа. Според Државниот завод за статистика, раководителите ја подобриле и оценката за обезбеденоста на производството со порачки, во однос на претходниот месец. Обемот на производството на деловните субјекти во август годинава бележи пораст во споредба со претходниот месец, а предвидувањата за бројот на вработените се без поголеми очекувања. Според анализите за деловните тенденции во преработувачката индустрија, залихите на суровини и репроматеријали, како и тековните набавки на суровини и репроматеријали се под и околу нормалата. Залихите на готовите производи се зголемени во споредба со претходниот месец. Просечното искористување на капацитетите на деловните субјекти во август изнесува 62,2% од ...
сите 12 | | | веќе видена

Производството на риба треба да се стимулира Пред десет години имаше само три рибници, сега се десет и рибарството во државата полека застанува на нозе. Македонија најмногу увезува риба од Аргентина, Хрватска, Шпанија, Грција и од Тајланд. Целта, пак, на субвенционирањето на производството на риба е токму - намалување на увозот „За разлика од 2005 година, кога во Македонија се произведуваа 868 тони риба, во 2010 година се произведоа 1.664 тони риба. Вкупната количина на одгледани риби - пастрмка, крап, сом и други видови, е двојно поголема“, посочи Сашо Дранго, на вчерашниот состанок на Групацијата за рибарство при Стопанската комора на Македонија. Од произведените риби наменети за домашниот пазар, 82 отсто се од вештачки рибници. Од Групацијата сметаат дека мора да се поттикне производството на риба, а за таа цел, потребна е поддршка од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Тие сметаат и дека е потребно да се издвои Законот за аквакултура од Законот за рибарство и на тој начин да се ...
| | веќе видена

Во изминатите пет години, над 150.000 Руси купиле станови или куќи во Бугарија, што се сведува на инвестиција вредна повеќе од 695 милиони евра. Повеќето од овие купувачи се семејства од средната класа од Москва и Санкт Петербург. Речиси сите договори за крајбрежните имоти на Црното Море во првата половина од оваа година вклучуваат руски купувачи, според една анализа од страна на агенцијата за недвижнини „Бугарски имот“. Брокерите и претставниците на агенциите за недвижен имот веруваат дека причината за овој тренд е слабото евро и ниските цени на недвижнините. Интересот на Русија за Бугарија е особено поради силните културни врски и лесната интеграција поради сличностите помеѓу јазиците. „Решив да купам имот тука поради убавото време, евтините цени и затоа што е лесно да се комуницира со локалното население“, изјави русинката Марина за SETimes. „Покрај ниските инвестиции, животот во Бугарија е евтин исто така, што ги прави локалните летувалишта уште попривлечни“. Нејзиниот апартман се наоѓа во комплекс со ...
| | веќе видена

Државата ќе се задолжува на подолг рок Државата ќе се задолжува на подолг рок. Преку аукција на државни обврзници со девизна и без девизна клаузула, ќе бара заем од граѓаните и од стопанството, преку банките што ќе го враќа во текот на наредните пет години. Вкупниот износ на државни хартии од вредност, кој достасува за исплата на 29 септември годинава, изнесува 8.500.000 денари. На аукцијата на петгодишни државни обврзници со девизна клаузула, понудени се 200.000.000 денари, а ќе се пласираат по цена, односно со каматна стапка од 5,50 проценти. Датум на достасување на првиот купон е 29 септември 2012 година, вториот купон на 29 септември 2013, третиот купон исто така 29-от ден од септември, но во 2014, четвртиот купон на 29.09.2015 и петтиот купон на истиот датум, само во 2016 година. Заем ќе се бара и преку аукција на петгодишни државни обврзници без девизна клаузула, чиј износ е 460.000.000 денари. Каматна стапка, односно цената по која ќе се пласираат обврзниците, е 5,70 проценти, а последниот датум на ...
сите 10 | | | веќе видена

За растот на македонската економија во двата квартали од годината, покрај градежниот сектор, голем придонес имаат и металната индустрија и рударството. Според експертите, високиот раст на економијата во првиот квартал беше резултат, пред се, на ниската споредбена база со истиот период од лани, кога бруто домашниот производ беше во минус од 0,9 проценти, при што не се базира на стабилни основи, туку на привремените владини активности во врска со градежните работи и со цените на металите на светските пазари. За долгорочен стабилен раст на економијата од околу пет проценти, мора да се зголеми инвестициската активност и да се дисперзира извозната структура на економијата Економијата во вториот годинешен квартал пораснала за 5,3 насто во споредба со истиот период минатата година. Растот се должи на зголемената економска активност во градежништвото, преработувачката индустрија и извозот на стоки и услуги. Позитивен раст на економијата имаше и во првиот квартал од годината, кога беа регистрирани 5,1 процент. Тоа ...
| | веќе видена

За надминување на спорот околу германските даночни обврзници Неброени милијарди се слеваа со децении во швајцарската „даночна оаза“. Но вчера Германија и Швајцарија во Берлин го потпишаа договорот за надминување на спорот околу германските даночни обврзници, кои ги одбегнуваат обврските кон државата преку конта во швајцарските банки. Спорот меѓу двете држави траеше повеќе месеци. Иако официјалниот текст уште не и’ познат на јавноста, главните елементи сепак протекоа. Клучна е спогодбата во иднина сите капитални вложувања на германски граѓани, кои го заобиколиле фискусот со префрлање пари на швајцарски конта, да се оданочуваат паушално по стапка од 26,375 проценти. Парите ќе се префрлаат во германскиот буџет. Поранешните трансфери на капитал би требало исто така да бидат оданочени и тоа по стапки од 19 до 34 проценти, што ќе зависи од висината и времетраењето на чувањето во швајцарските банки. Според шефот на Здружението на швајцарските банки, Патрик Одије, овој компромис е добар за обете страни во ...
сите 2 | | | веќе видена

Пратениците ја аминуваа прераспределбата Парламентот по тридневна расправа ја усвои Предлог-одлуката за прераспределба на средства меѓу буџетските корисници на централната власт и меѓу фондовите и Буџетот на Република Македонија за 2011 година. Пратениците без расправа ги усвоија предлог-одлуките за надоместок на трошоците на организаторите на изборната кампања од чии листи на кандидати се избрани пратеници во Собранието на Македонија и на организаторите на изборната кампања од чии листи на кандидати не се избрани пратеници, за огласување избор на претседател, потпретседател и членови на Државната изборна комисија, како и за објавување јавен конкурс за именување претседател и членови на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. На седницата беа усвоени и предлог-одлуките за објавување јавен конкурс за избор на заменик-директор на Дирекцијата за заштита на личните податоци, како и за објавување јавен конкурс за избор на член на Комисијата за заштита на ...
| | веќе видена

Пречки во соработката со јужниот сосед И покрај тоа што Грција секогаш се наоѓа меѓу првите пет најголеми трговски партнери и е меѓу првите стратешки инвеститори во Македонија, сепак, постојат многу пречки кои ги имаме во соработката со оваа земја. На трговската соработка и инвестиции неповолно влијаат немањето билатерални договори за одбегнување на двојно оданочување и взаемна заштита на инвестициите, но и фактот дека меѓу двете држави нема ниту еден билатерален акт, со кој се регулирани прашања од економско значење. Во изминатиот период, не се почувствува соодветна административна поволна клима за поттикнување и прифаќање на инвестирања на македонските фирми во Грција, зашто, и покрај пројавеното интересирање, тоа се уште не се случува. Од друга страна, Грција е меѓу првите стратешки инвеститори во Македонија. Анализата на грчките инвестиции во Македонија покажува дека се работи за два вида фирми. Една група се националните водечки фирми и сестринските фирми на мултинационалните компании со седиште во ...
| | веќе видена

Од први октомври потрошувачките кредити на „тапет“ Граѓаните од први октомври годинава ќе ги добиваат потрошувачките кредити со поголема транспарентност од банките. Со примената на новиот Закон за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити, банките нема да можат да ги кријат трошоците, дури и во случај на рекламирање на кредитниот производ, а задолжително ќе биде да се објави каматната стапка, износот и рокот на кредитот, уплатата во готово. Секое рекламирање во врска со договорите за потрошувачки кредити, кое индицира каматна стапка или податоци поврзани со трошоци за кредитот, мора да содржи информации за каматата, фиксна или варијабилна, или и двете, со детали за сите надоместоци вклучени во вкупните трошоци на потрошувачкиот кредит. Потоа, вкупниот износ на кредитот, годишната стапка на вкупни трошоци, освен за договорите за кредит чија цел е стекнување или одржување на правото на сопственост на земјиште или на зграда, изградена или во изградба, траење на договорот за потрошувачкиот ...
| | веќе видена

Колапс на пазарите во целиот свет Економистите ширум светот започнаа да ги анализираат сите можни сценарија во случај Грција да не биде во можност да ги сервисира должничките обврски. Според „Њујорк Тајмс“, никој сега за сега не може прецизно да каже што ќе се случи, но поголем број на аналитичари се убедени дека лошите последици се неизбежни. Позитивно во сето тоа ќе биде фактот дека во случај на банкрот, Грција не ќе може да го отплати огромниот долг и покрај напорите да го регулира својот буџет. „Во интерес на Грција е да го објави банкротот уште сега, бидејќи минимални се шансите да се подмири долгот“, процени поранешниот економист на Меѓународниот монетарен фонд, Дезмонд Ламан. Грците (не) размислуваат за драхмата Грчките весници пренесуваат дека владата уште оваа недела може да го достави до парламентот нацрт законот за враќање на националната валута - драхмата. Европските лидери на чело со германската канцеларка Ангела Меркел сметаат дека се погубни разговорите за излез на Грција од еврозоната, ...
| | веќе видена

Перспективите на туризмот се реални Нашите природни убавини и културно-историски споменици, кои имаат своја историја и традиција, одамна чекаа да бидат видени од странските туристи кои македонската приказна ќе ја раскажуваат во своите земји. Токму затоа, туристичките работници сметаат дека успешната туристичка приказна не смее да запре, туку да продолжи да се раскажува секоја година преку се поголемиот број туристи кои ќе дојдат да ја посетат државата. Нашата желба, која се надеваме дека ќе стане реалност, е секоја земја да ја има Македонија на својата туристичка мапа. Сега, кога веќе е откриена од странските туристи, и полека станува хит-дестинација, треба да го искористиме моментот и да ја зголемиме туристичката пропаганда. Туристичките работници се надеваат дека освен туристите од Холандија, Финска и од регионот, Македонија ќе стане омилена туристичка дестинација и на туристите од Полска, Чешка, Германија, Русија и Украина. Меѓутоа, за сето ова да стане реалност, мораме да ја подобриме патната ...
сите 2 | | | веќе видена

Во дамнешната 1952 година, Хрватска имала околу 500,000 вработени, а невработени само 14,000, додека останатите беа на селските, семејните имоти или во воружените сили. Во 1971 година, имало само 40,000 невработени, а во 1990 година - 160,000. „Денес во самостојна, демократска, проевропска и пазарна Хрватска има околу 300,000 (иако бројот на жителите на државата во меѓувреме се намали за речиси 400,000), а на кризата и депресијата не им се наѕира крајот“, наведува весникот во анализата за економската состојба на Хрватска денес во однос на периодот по Втората светска војна. Во споредбата на хрватскиот досег во двата повоени периоди, - по Втората светска војна и војната во 1990-тите, весникот наведува дека хрватскиот БДП во последната војна претрпе поголема штета отколку во Втората светска војна. По Втората светска војна, наспроти Титовата разделба со Сталин и одбивањето на Маршаловиот план, особено во периодот од 1952-1965 година, Хрватска остварила висока стапка на раст на БДП, во споредба дури и со ...
| | веќе видена

Нови детали за скандалот со системите за наводнување (3) Реконструкцијата на хидросистемот „Брегалница“ може слободно да се каже дека е само козметичко шминкање. Со мали или никакви зачистувања на магистралниот канал, градежните компании кои работеа на неговата реконструкција само ги зголемија проблемите и дефектите на хидросистемот, кој денес на некои места предизвикува сериозни штети. Според проектот за рехабилитација и преструктуирање на наводнувањето, кој беше финансиран од Светска банка и од холандската Влада, беше предвидено десниот магистрален канал на ХС „Брегалница“ да биде реконструиран во должина од 53 километри од испустот во браната Калиманци, до штипското село Врсаково. Вкупната должина на овој канал е 98 километри и завршува во светиниколското село Каратманово. Сомнителни тендери и договори Но, за да добијат дел од колачот, дел од раководните лица од Светиниколскиот реон побарале да се изврши реконструкција и на преостанатата делница, по што државата преку Владата одвојува дополнително ...
| | веќе видена

Модернизација на македонската патна инфраструктура Од средината на идната година се планира да почне изградбата на автопатот од Демир Капија до Смоквица, што претставува последната делница од Коридор 10. Со вчерашното потпишување на договорот за кредит помеѓу Европската банка за обнова и развој и нашата држава, во висина од 107 милиони евра, се заокружува финансиската конструкција на проектот. Сега ќе се чека крајот на тендерската постапка која е во тек, и избор на изведувач на овој значаен и голем потег и за нас и за Европа. Договорот за заем го потпишаа вицепремиерот и министер за финансии, Зоран Ставрески, и директорот за транспорт на ЕБОР, Сју Барет. Вкупната инвестиција за изградба на оваа делница е 271 милион евра, од кои 130 милиони се обезбедени од Европската инвестициска банка, 45 се ИПА грант на Европската унија и шест милиони евра од Буџетот на Република Македонија. - Со изградбата на делницата во должина од 28 километри ќе се обезбеди автопатско решение на оваа најзначајна транспортна рута во ...
сите 3 | | | веќе видена

Секој седми жител во светот е гладен За банките и банкарското лоби се напишани илјадници и илјадници страници, кои со поголем или помал успех го разнишуваат светскиот поредок и начинот на кој функционира нашата мала планета. Наспроти тоа што банките никогаш немале полоша репутација од што ја имаат денес, многу луѓе целосно се несвесни за еден вековен проблем, кој меѓу вестите за кризата и рецесијата целосно падна во втор план. Тие исти банки кои ги спасувавме со државни пари веќе со децении, на еден систематски и перфиден начи, полека но сигурно не осиромашуваат, контролирајќи ги цените на храната. Ворлд Девелопмент Мувмент донесува детален преглед и објаснување на начинот на кој тоа го прават, а ние ви ги пренесуваме најинтересните делови. 1. Проблем Не е никаква тајна дека банките и многу други финансиски институции кои се бават со шпекулативен капитал со децении инвестираат астрономски суми на пари во „кладење“ на цените на храната во целиот свет, што доведува до постојани, а понекогаш и драматични ...
| | веќе видена

За 19 водни заедници во Кочанско и Светиниколско се платени околу милион долари Партиски притисоци, наместени тендери, фиктивно прикажување на извршените работи се само дел од начините преку кои се проневерени 8,7 милиони долари од Проектот за рехабилитација и преструктуирање на наводнувањето за хидросистемот Брегалница. Во новоформираните водни заедници се вгнездуваа партиски кадри кои подоцна слепо ги звршуваа наредбите на партиската врхушка. Од проектот како награда за сите новоформирани водни заедници им било ветено дека ќе им биде обновена деталната каналска мрежа во висина од 40.000 долари за помалите и 60.000 долари за поголемите водни заедници. Токму во овие градежни зафати се направени најголемите проневери на парите, но целокупната ујдурма е добро покриена со документи и досега таквите малверзации останаа неказнети. Во Брегалничкиот хидросистем се формирани од 16 до 19 водни заедници и за сите од нив се доделени по околу 50.000 долари во форма на градежни работи. За изведување на градежните ...
| | веќе видена

next