Бебе Магазин

На вашето дете првиот роденден му е исклучително важна животна пресвртница. Во ме-сеците што следуваат тоа ќе ги направи првите несигурни чекори, а новооткриената подвиж-ност ќе отвори сосема нов свет за вас и за вашето дете. Проверете ги вештините на ваше-то едногодишно дете. Вашето дете учи да зборува многу пред да го изговори првиот збор. Всушност, просеч-но едногодишно дете може да изговори само шест збора. Но, изненадувачки, разбира околу 70 збора. Повеќето од тие зборови се називи на некои познати предмети или се-мејни изрази. Не заборавајте дека момчињата потешко ги усвојуваат говорните вешти-не од девојчињата. Нивните први зборови најверојатно ќе бидат поврзани со блиските лу-ѓе, омилените места и деловите од телото. Како што ќе го зголемуваат вокабуларот, по-лека ќе воведуваат зборови кои означуваат движење, како што се „оди“ или „дојди“, како и насоките „горе“ или „долу“. Помеѓу 12. и 18. месец детето бавно ќе усвојува нови зборови – можеби четири до шест месечно. Тие зборови редовно ќе ги ...
| | веќе видена

Кога ќе дојде моментот детето да се одвои од мајката и да се згрижи додека таа е на работа, секогаш постои дилема што да се одбере - градинка или дадилка. Да го даде-те во градинка и да стравувате дека ќе се разболува или да најмите дадилка. Но, ка-ко да ја одберете совршената жена што ќе го чува вашето дете? Мајките секогаш поставуваат високи критериуми, дадилката се труди да ги исполни, но, всушност, детето е тоа што избира. Ако тоа ја прифати жената, тогаш сите ќе би-дат среќни и задоволни. Ако не, тогаш почнува вистинската пеколна потрага по совр-шена дадилка. Се алармираат сите роднини и пријатели, сите агенции зашто детето некој мора да го чува и тоа веднаш. „Чудни“ барања Мајките најчесто бараат жената што ќе го чува нивното дете да го сака приближно колку неа, но, од друга страна, пак, да не се зближи премногу, па таа да „се бори“ да ја замени мајката. Од дадилката се бара да биде чиста, внимателна, трпелива и да не пуши. Некои современи мајки имаат „чудни“ барања, како, на пример, „дадилката тре-ба ...
| | веќе видена

Дијабетес во бременоста Гестациски дијабетес е појава на дијабетес првпат во текот на бременоста, додека пре-гестациски значи појава на дијабетес пред бременоста. Болеста претставува нетоле-ранција на јагленохидрати или со други зборови зголемени вредности на нивото гликоза во крвта. Гестацискиот дијабетес се јавува кај 1 до 4 проценти од бремените жени. Гестацискиот дијабетес се јавува најчесто во третото тромесечје од бременоста кога ве-ќе е завршена органогенезата на плодот и тој е веќе формиран, па затоа не води кон зголемен процент на аномалии на плодот. Болеста најмногу влијае врз растот на бебе-то. Кај жени со прегестациски дијабетес се советува посебно набљудување уште во перио-дот на зачнувањето. Тие имаат потреба од дополнителни лабораториски анализи, сле-дење на крвниот притисок, прегледи на срцето, бубрезите, нервниот систем, очите и слично. Доколку пациентките користат орални антидијабетици, таблети со кои го регули-раат нивото шеќер во крвта, треба да прекинат со нивната употреба и да ги ...
| | веќе видена

Изборот да се има дете е почеток на еден од најголемите животни предизвици, а периодот на бременоста е една од најдинамичните фази во животот на една жена. Паралелно со растот на бебето што го носи, жената претрпува постепена физичка трансформација на телото и е подложена на редица физиолошки адаптации кон плодот, кои не секогаш се пријатни. Покрај тоа, современата жена треба да се ин-формира и да ги познава фазите на бременоста, промените што настануваат во секоја од нив, да соработува со лекарот што ја води. Од неа се очекува да ги прис-пособи животниот стил и навиките за бременоста да биде здрава и да резултира со раѓање здраво дете. Низ историјата докторите го мереле времетраењето на бременоста од неколку точки кои ги сметале за соодветни: ден на последна мен-струација, овулација, фертилизација и хемиска детекција. Типичното траење е око-лу 40 недели ако за референтна точка се земе датумот на последната менструаци-ја. Традиционално овој период понатаму се дели на три еднакви периоди, односно тримесечја. ...
| | веќе видена

Дали и вие сте осамена мајка? Никој не ви кажал дека ќе дојдат такви денови. Добро заздравува-те по породувањето и тоа што имате бебе за вас претставува сон кој се ос-твари. Не постои ништо што би ве направило несреќни. Па зошто се чув-ствувате осамени и изолирани од вашиот „реален“ живот? Осаменоста може да се појави во секој момент. Тоа е она чувство во стомакот како да тонете, кога ќе посакате мајка ви да живееше побли-ску или кога ќе почувствувате завист дека вашиот сопруг секој ден се из-молкнува од домот и оди на работа. Тоа е она чувство на празнина што се појавува во вас бидејќи мислевте дека ќе чувствувате еуфорија, но не е така. А тука е и вината затоа што посакувате да си го повратите животот од периодот пред да дојде бебето. Добредојдовте во клубот Добредојдовте во клубот на осамените мајки, оној во кој ретко која жена признава дека е присутна бидејќи е тешко да се помири со тоа дека, иако премногу го сакате вашето бебе, ви недостасува вашиот стар начин на живеење. А воедно, станувањето мајка ...
| | веќе видена

Сепак, бебето се врти Карлична презентација претставува кога карлицата на бебето, односно бе-бешкото газе или неговите нозе, ќе се спуштат најдолу во матката, односно во мај-чината карлица. Тоа значи дека најнискиот дел на бебето во матката не е главата, и затоа оваа појава се вбројува во малпрезентација, неправилна поставеност на бебето. Појавата на карличната презентација е околу три проценти од сите раѓања. Пред 28. гестациска недела, околу 25 проценти од бебињата се во карлична пре-зентација. Како што бебето расте и зазема повеќе простор во празнината на матка-та, тежнее да заземе главична презентација, која најдобро одговара на обликот на матката. До 34. гестациска недела, најголем дел од бебињата веќе имаат заземено главична позиција. Се смета дека оние бебиња што се во карлична презентација во 36. гестациска недела, најчесто до породувањето остануваат во истата полож-ба. Три вида карлично Најголем дел од раѓањата во карлична презентација, всушност, се случува-ат кај предвремените породувања, околу ...
| | веќе видена

Совети за молзење Ако знаете како да го молзете и да го чувате вашето млеко, тоа може да ви помогне побрзо и помалку стресно да се вратите на работа. Потребно е само добро да се организирате. Молзењето се практикува за да се собере мајчиното млеко кое ќе му се даде на бебето кога мајката не е дома за да го дои самата. Молзењето, исто така, значи и дека не мора секогаш кога сте дома да го доите бебето, туку може таткото или некој друг да го нахрани со шишенце со вашето од-молзено млеко, оставајќи ви простор да се одморите и наспиете. Молзе-њето може да се користи и за стимулирање на дојките да произведуваат што повеќе млеко, за собирање млеко за предвреме родените бебиња или за тие што не сакаат да цицаат. Доколку имате болки при доењето, молзе-њето повторно помага. И ако се разболите и лекарите ве посоветуваат привремено да го прекинете доењето, ќе имате одмолзено млеко како ре-зерва. За молзење се користат електрични или мануелни пумпи, но може да се молзете и рачно. Вреди да се вложи напор во молзењето. ...
| | веќе видена

Бројте до десет Сите ние се нервираме понекогаш. Тоа е природно човечко однесување. А кога станува збор за родители и деца, таквите ситуации може да се пре-творат во сериозен проблем. Она што загрижува е дека, според некои истражувања, на родителите кои често го губат трпението, неретко им се случува да го удрат нивното дете или цицалче. И самото природно однесување на децата, како што е фрлање играчки на подот, плачење без причина, правење нешто опасно, одби-вајќи да го сторат она што го бараат од нив или покажување агресија, мо-же понекогаш навистина да ве вознемири. Сепак, сето тоа е во рамките на нормалното однесување за децата што имаат помалку од три години. Ако родителите не спиеле доволно, ако чувствуваат дека се под стрес, ако се нервираат додека се затворени дома или ако имаат финансиски проблеми, тогаш однесувањето на новороденчето може да предизвика тие да ја загубат контролата. Проблемот лежи во тоа што, кога ќе се изнерви-рате, вашето дете може да се исплаши. Она што еден ден детето ќе го ...
| | веќе видена

Со разговор разводот помалку боли Кога една двојка ќе реши да се разведе, луѓето најчесто имаат сериозни причини за тоа. Разводот ќе има голем личен и економски ефект врз се-мејството и често децата се тие што најмногу се засегнати. Тие неизбежно ќе почувствуваат тага кога родителите се разведуваат. Што и да решите да сторите за детето, имајте ги на ум неговата возраст и нивото на разбирање. Многу луѓе „ги забораваат“ децата во текот на разводот. Тие забораваат на децата да им кажат што ќе се случи. За малите деца е крајно вознемирувачко кога ќе им се соопшти дека мама и тато се разведуваат. За децата е подобро да се свесни дека нивните родители размислуваат за развод. На пример, може да им се каже: „Мама и тато имаат некои пробле-ми. Не знаеме како се ќе заврши, дали ќе се разведеме или ќе најдеме друго решение. Работиме напорно за да ја решиме таа ситуација“. Не ги инволвирајте децата во вашите дискусии. Тие само треба да се свес-ни што се случува. Ако децата на една двојка уште од порано знаат дека ...
| | веќе видена

Контрацепција после породување Методите на контрацепција кај породените жени се разликуваат мини-мално од контрацепцијата кај другите. Породувањето е најголема физиолошка промена и напор кај жената, по што заздравувањето трае најмалку од четири до шест недели. Како што поминува периодот на заздравување, така се обновуваат и останатите функции во организмот на жената заедно со либидото. Пред да се про-должат сексуалните контакти со партнерот, задолжително треба да се по-сети гинеколог, кој ќе ги прегледа родилните патишта и ќе ја посоветува жената како да се заштити од несакана идна бременост. Кај жените што не дојат, обично менструацијата се регулира по два месе-ца. Во првите неколку месеци по породувањето нема овулација иако има менструален циклус. Кај жените што дојат, циклусот се регулира по не-колку месеци и можноста од несакана бременост е многу помала. Најголема заблуда кај доилките е дека во периодот на доењето не може да се случи забременување. Дејството на хормонот пролактин е заслуж-но за ...
| | веќе видена

Не сега, драги Вие и вашиот партнер порано ги поминувавте ноќите смеејќи се со шише вино или пакувајќи се во последен момент за да заминете на романтичен викенд. Сега, се што може да направите е да се буните дека веќе немате пелени или дека заедно сте седеле на каучот само половина час пред да заспиете. За вас може да претставува вистински шок кога ќе откриете де-ка бебињата земаат навистина голем данок од вашата врска. Но, кога ќе станете родители, не значи дека никогаш повеќе ќе немате време отколку само да кажете: „Подај ми ги влажните марамчиња за бебето“. Со само не-колку едноставни чекори ќе може многу полесно да ја поминете промена-та кога од двојка ќе станете тројка. Сè се менува Моментот кога и двајцата ќе избувнете во плач кога ќе го здогледате ва-шето прекрасно новороденче ќе сфатите дека работите веќе никогаш нема да бидат тоа што биле досега. Но, кога еуфоријата, балоните и цвеќињата ќе исчезнат и ќе ви ги отворат очите кон пумпите за млеко и бебешките какушки, не изненадува тоа што врската со ...
| | веќе видена

Имајте и вие бебешка кожа Бременоста може да ја погоди вашата кожа на повеќе начини. Ниеден од нив не е посакуван. Но, постојат нешта што можете да ги направите за да спречите, лекувате или да ги камуфлирате промените што ќе ги доживеете. Најважно е да одржувате основна хигиена. Стрии Повеќето жени од бременоста наследуваат неколку линии на стомакот, гр-бот или на половината, како и на градите. Наследниот фактор игра голема улога во тоа дали ќе се појават стрии. Ако ги имала вашата мајка, голема е веројатноста дека и вам ќе ви се појават. Постојат повеќе лосиони и креми за кои се тврди дека штитат од појава на стрии или ги лекуваат. Но, не по-стои докажан третман или заштита од нив. Сите лосиони се добри за осло-бодување од чешањето што се јавува поради растегнувањето на кожата. Ако чешањето е особено нагласено, побарајте од вашиот лекар да ви пре-пише крема против чешање, која е безбедна во бременоста. По породува-њето, стриите ќе почнат да ја менуваат бојата и од црвени ќе станат сребре-ни или бели, се ...
| | веќе видена

Младите родители што првпат добиваат дете често пати се недоволно ин-формирани за некои физиолошки и минливи појави што може да се срет-нат кај новороденчето. Поради тоа што нема доволно развиено поткожно масно ткиво, кај новоро-денчето се видливи дишните движења, а воедно и пулсациите на срцето, што е сосема нормална појава и не треба да загрижува. И кај машките и кај женските деца може да постои зголемување на млеч-ните жлезди. Таа појава се должи на присутните естрогенски хормони кои во текот на бременоста поминуваат од мајката кај фетусот. Може лесно да се почувствуваат на допир во пределот на дојките на децата. Појавата понекогаш е проследена со лачење млеко (познато во народот како „ве-штеркино млеко“). Многу е важно на родителите да им се објасни причина-та за таа појава и да им се укаже дека не е потребен никаков третман (стискање). Зголемените млечни жлезди речиси секогаш спонтано се пов-лекуваат во текот на првите неколку недели. Потребно е само трпение. Абдомен Нормално е стомакот на бебето да ...
| | веќе видена

Детската игра е постојано учење Колку е убаво кога гледате како вашето дете расте во личност која оди и зборува и ги изразува сопствените идеи. Од 18-месечна возраст, детето ќе почне и да трча, да се качува, да си игра со топка и да ужива да танцува на музика. Ќе почне да си се забавува самото, процес кој навистина ја разви-ва имагинацијата. Пластичните автомобили ќе се движат придружени од едно гласно вруууууум, додека меките играчки ќе бидат ставени во торби за да се прошетаат. Времето за игра ќе ја поттикнува имагинацијата на вашето дете. Како што вели детскиот психолог д-р Венди Маси: - Бидејќи играта на децата им доаѓа сосема природно и изгледа дека не претставува ништо друго освен едно големо задоволство, лесно е да се предвидат нејзините доблести. Играта придонесува за емотивниот, пси-хичкиот и за интелектуалниот развој на децата. Преку неа, бебињата учат некои многу важни вештини, како што се комуникација, анализирање и ре-шавање на проблемите. Поттик за имагинацијата Кога ќе излезете надвор со ...
| | веќе видена

Кога кај логопед? Ако внимателно го слушаме своето бебе од првите месеци на животот, тоа може многу да ни каже за себе. Поттикнато од околината, во својата гласовна игра, поми-нува низ повеќе фази на развојот на говорот - вокализација, гугање, брборење с$ до 8-10 месеци, кога со удвојување и комбинација на слогови доаѓа до појава на првите целини кои носат вистинско значење. Тоа се првите зборови „мама“, „ баба“, „тата“. Паралелно со тоа, се развива и разбирањето на туѓиот говор. Кон 21 месец детето треба да умее да кажува 8-10 збора со значење, да имитира звуци кои ги слуша, да именува една до две слики и со зборови да бара јадење или пиење. Постапно, фондот на зборови се зголемува, се појавува и првата реченица, сврзување на два основни збора, која во почетокот и не е потполна, но е доволно јасна и разбирлива за околината. Забележете ги првите тешкотии Според скалата на развојот на говорот, некаде во овој период се појавуваат и први-те потешкотии, кога родителите забележуваат дека нивното дете не зборува ...
| | веќе видена

Доаѓа второто дете Доаѓањето на второто дете е прекрасно и возбудливо случување, но што се случува со првороденото дете кое одеднаш престанува да биде единец и станува поголем брат или сестра? Без оглед дали вашето дете има две, четири или десет години, треба да помине период на приспособување и подготовка за доаѓањето на новото бебе. За среќа, постојат некои работи што вие како родители можете да ги направите за да ги подготвите децата за нивната нова улога. Еве неколку совети. Постарите браќа и сестри се посебни. Често повторувајте им колку е важ-на и сериозна нивната нова улога, како за нив самите, така и за вашето се-мејство. Исто така, постојано кажувајте им колку вам ви се потребни. Задавајте им посебни должности, во согласност со нивните години и мож-ности и укажете им на фактот дека нивниот помал брат или сестра нави-стина имаат потреба од нив. Ако детето е помало, задавајте му некои по-лесни задачи, како што се додавање пелени, креми, облека за бебето и слично. Помогнете му на вашето дете да научи ...
| | веќе видена

next