Архитект

Минатата година во лабораториите на Autodesk се развиваше технологија на размена и соработка во AutoCAD цртежи преку веб браузер, наречена Project Butterfly. Корисниците на AutoCAD можеа да делат и работат со колеги и клиенти на DWG фајлови од било кој компјутер поврзан на интернет. Од таа пробна програма се разви новата AutoCAD WS бесплатна онлајн апликација, која се инсталира на Google Chrome, со своја верзија за мобилни уреди како iPAd, iPhone и iPod touch. Апликацијата која користи Flash е наменета за CAD професионалци за размена на цртежи, без нивно печатење или испраќање на цели фајлови. Сите цртежи и документации се чуваат на централно место, на Amazon S3 oбезбедeни сервери. Цртежите се достапни за сите соработници кои добиле пристап со лозинка и на нив можат да работат повеќемина корисници истовремено од повеќе различни локации. Оваа платформа е сосема нова и е третирана поинаку од десктоп софтверот. Во моментов не постои опција за почнување на нов цртеж. Сеуште не поддржува многу од командите кои ...
| | веќе видена

Проектот за кој што станува збор е наречен „Pons & Huot“ а дизајниран е од страна на архитектот Christian Pottgiesser . Просториите на оваа административна канцеларија се во Франција, но она што ја прави интересна е фактот што оваа канцеларија ја користат две компании и тоа за потребите на фирмата „Pons“ и фирмата „Huot“. Проектната задача беше да се организира просторот во седум независни канцеларии за седум директори и една заедничка канцеларија за осум вработени. Покрај ова потребна било и една фолема сала за состаноци, кујна со трпезарија како и простор за разонода и дружење. Christian Pottgiesser
сите 2 | | | веќе видена

Американското тим на дизајнери „ Out of the Blue Design Studio“ , е студио специјализирано за изработка на декоративни рачки, ракофати наменети за вратите во вашите домови. Нивната примена е најчесто во детските соби, бањите и тоалетите но не ретко се однесува и за врати кои ги разграничуваат дневните простории со трпезаријата, кујната и слично. Еве неколку интересни примери а доколку сте заинтересирани за повеќе можете да го посетите и нивниот официјален сајт Out of the Blue Design Studio
| | веќе видена

ОГЛАС ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ Број на оглас: 1/2011 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: ЕЛС - Општина Прилеп I.1.2) Адреса: Питу Гули бр.2 I.1.3) Град и поштенски код: Прилеп 7500 I.1.4) Интернет адреса: www.prilep.gov.mk I.1.5) Лице за контакт: Илија Карески Адреса на е-пошта: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите Телефон/Факс: 048401730/048 401 720 I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: На горната адреса I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје-Општи јавни услуги ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСОТ ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ II.1) Предмет на конкурсот: За избор на идејно решение како дел на постапка за доделување на договор за јавна набвака на услуги -За изработка на Идејни решенија за подигање на Спомен обележја во град Прилеп ( Конкурс за изработка ...
сите 3 | | | веќе видена

ОГЛАС ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ Број на оглас: 01/2011 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Штип I.1.2) Адреса: Васил Главинов бб I.1.3) Град и поштенски код: Штип 2000 I.1.4) Интернет адреса: www.stip.gov.mk I.1.5) Лице за контакт: Сања Серафимова Адреса на е-пошта: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите Телефон/Факс: 032 22 66 16/032-22 66 01 I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: На горната адреса I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје-Општи јавни услуги ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСОТ ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ II.1) Предмет на конкурсот: Идејно архитектонско решение за изградба на објект „Дом за стари лица“ во Штип II.2) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: Не II.3) Дали конкурсот ќе се реализира од група на договорни органи: Не ...
сите 3 | | | веќе видена

ОГЛАС ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ Број на оглас: 013/2011 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Управа за заштита на културното наследство I.1.2) Адреса: ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 61 I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000 I.1.4) Интернет адреса: www.uzkn.gov.mk I.1.5) Лице за контакт: Саша Крстевски Адреса на е-пошта: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите Телефон/Факс: 3289759/3289777 I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат: На горната адреса I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност: Државни органи-Општи јавни услуги ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСОТ ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ II.1) Предмет на конкурсот: ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЈА НА СКОПСКАТА ТВРДИНА КАЛЕ II.2) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: Не II.3) Дали конкурсот ќе се реализира од група на договорни органи: Не II.4) Референтна номенклатура (ОПЈН) ...
сите 3 | | | веќе видена

Областа во Торонто, Канада која што е позната под името „ The Central Waterfront “ завзема опсег долг безмалце четири километри од обалата на езерото Онтарио и претставува гравитационо јадро на овој град. Оттаму и деценискиот ефорт на локалните власти во обид за изнаоѓање на најдобро решение кое што им донесе бесконечно многу проекти и решенија кои што потсеќаа на една приказна која што нема да го најде својот крај. Проблемите се нижеа бидејќи секој конкурс беше различен од причина што во текот на 2006-2010 година во фаза беше и реализацијата на новиот генерален урбанистички план кој видно ги менуваше претходно воспаставените идеи и концепти на архитектите. Конечно по реализацијата на овој генерален план и враќањето на основната намена на кохерентната визија за овој простор а тоа е да служи на човекот во манир на „физичкото и амбиенталното“, изнајдено е решение кое ги задоволи потребите на „ The Central Waterfront “ Автори на проектот се West 8 и DTAH , кои задсебе создадоа архитектонски дизајн ...
| | веќе видена

Atelier Zündel & Cristea се автори на проектот за кулата наречена „Grenelle“ која што претставува еден од низата на нови проекти предвидени за градот на светлината Париз. Овој проект разбуди голем интерес кај низа инвеститори а причината е поставувањето на нова типологија на вертикалното станбено домување, кое во многу нешта се разликува од класичниот американски модел. Овој облакодер претставува иновативен обид во кој индивидуалното домување распоредено на височина до 200 метри се сведува на човечки размер, па така објектот ќе ги содржи сите јавни и приватни содржини што можат да се сретнат во стандардните урбанистички планови како што се парковите, шеталиштата, спортско-рекреативните центри, културните, здравствените и комерцијалните содржини на домувањето. Според зборовите на архитектите од Atelier Zündel & Cristea , внатрешното уредување лесно ќе се чита и преку самата фасада на облакодерот, особено во ноќните часови, кога внатрешните јавни површини ќе бидат осветлени со вештачко светло. Atelier ...
| | веќе видена

Стрип магазинот „Синдром“ кој што досега беше достапен за само мал број љубители на стрипот и членови на стрип форумот www.makstrip.com.mk , од сега е достапен и за пошироката публика. Четвртото издание на „Синдром“ може да се најде во книжарниците на Или-или, Икона, продавниците на Литиум како и во продавницата за друштвени игри Гоблин во Скопје. „Синдром“ е издание кое ја презентира македонската стрип сцена. Концептот на Синдром е промовирање на авторите преку нивни кратки стрипови и илустрации, надополнето со текстови поврзани со стрип актулоности, мини школа и сл. Синдром е издание на Здружението за промовирање на стрип културата „Макстрипови“ и на интернет-форумот www.makstrip.com.mk , каде што може да се најдат првите 2 броја во бесплатна дигитална верзија, но и многу информации за стрипот во Македонија.
сите 3 | | | веќе видена

Учејќи за примитивните техники на градење и експериментирајќи со фиданки како градежен материјал, Патрик Доерти повеќе од 30 години ги комбинира своите столарски вештини со љубовта кон природата. Доерти создава скулптури од голем размер од фиданки дрва, плетејќи ги и виткајќи во архитектонски форми налик на куќи-гнезда, кожурки, пагоди, колиби, и слично, постојано воден од темите како „скривалиште“, „хабитат“ и „одржливост“. Создадени од органски материи, неговите дела имаат природен животен циклус и со време се менуваат. И како што прачките слегнуваат и се распаѓаат, на крај се враќаат во земјата од која растат. Најмногу работел со црвен јавор кој го носел сам на локацијата, но, сега се повеќе ги користи дрвјата кои ги наоѓа во околината на скулптурите. Денес со своите 60-тина година, може да се пофали со портфолио со повеќе од 200 масивни живи скулптури низ целиот свет.
| | веќе видена

Градот Скопје, Управата за заштита на културно наследство и Одделот за просторно планирање и Меѓународниот центар за конзервација при Католички универзитет „Лувен“ од Белгија во наредниот период ќе го ревитализираат скопскиот Аквадукт. Вчера беа објавени проект-планот и идните активности, визиите и идејните решенија за ревитализацијата на културниот споменик. Презентирајќи ја публикацијата „Стратегиски план за заштита и рехабилитација на Аквадуктот во Скопје и неговата околина“, Белгијката Тереза Стенберген, менаџерка на проектот, рече дека две години се работело на планот за споменикот и се барало начин за изградба на шеталишта, хотели, локали за забава и релаксација во околината, но и можност за организирање културни и уметнички манифестации за посетителите. „Не е доволно само да се реставрира еден историско-културен споменик. Потребно е да се придобијат и домашните и странските туристи со атрактивни содржини“, рече Стенберген. „Водејќи се по примерите на Фландрија, имавме мултидисциплинарен пристап ...
сите 2 | | | веќе видена

Изложба со наслов “Homo Urbanus Europeanus” на францускиот фотограф Jean-Marc Carracci ќе биде отворена денеска во просториите на трговскиот центар Рамстор. Ќе бидат изложени 60 фотографии од триесетина европски главни градови, сите фотографирани во ист стил, без да се истакнуваат културни или социјални карактеристики со што се нагласува единството и еднаквоста во Европа. Jean-Marc Carracci е француски фотограф кој иако е роден во Тунис скоро целиот живот го поминува во Монпелие, Франција. Со проектот "Homo Urbanus Europeanus" отсликува осамени ликови фотографирани во урбана средина. Проектот траел 3 години, а фотографирани се градовите: Братислава, Рига, Вилнус, Софија, Мадрид, Варшава. Рим, Љубљана, Загреб, Белград, Хелсинки, Талин, Рејкјавик, Парис, Брисел, Осло, Стокхолм, Прага, Берлин, Лисабон, Букурешт, Тирана, Будимпешта, Виена, Атина, Луксембург, Копенхаген, Амстердам, Лондон, Даблин и Истамбул. Извор:Плагиј.ат Jean-Marc Carracci
| | веќе видена

Hideyuki Nakayama - Куќата О Современите јапонски архитекти секојдневно изненадуваат со интересни и оригинални решенија со кои се справуваат со малите и тесни локации во пренаселените градови. Еден од последните примери е Куќата О на Хидејуки Накајама , пренагласена и во форма и во простор. Лоцирана е во прекрасна зона на стариот дел од градот Кјото и е изградена како лепенка на главната двокатна куќа. Волуменот на новоизградениот објект делува како замок или како кула, зависно од аголот од кој ја гледате. Името го добила по централниот простор околу кој, како синусоида се распоредени просториите на челични платформи на различни нивои и со невообичаени меѓуодноси. За да се стигне до вториот кат на кој се наоѓаат спалните, треба да се пројде низ целиот приземен дел на објектот до почетокот на скалиштето од задната страна кон дворот. Со тоа се „доаѓа дома“ наместо да се „доаѓа до спалната соба“. Проѕирниот калкан кон улицата, обработен во стакло, доловува слика на „куќа за кукли“ во која приватноста се ...
| | веќе видена

Уметноста е експлозив или опиум за интелектуалната моќ која ја опишува вистината за својот народ или убавината на случувањата на една држава - рече Пурини, директорка на Културно-информативниот центар. „Патот на македонската уметност“ е насловот на изложбата на големиот проект за годинава на Културно-информативниот центар од Скопје. На изложбата ќе бидат претставени дела на македонски сликари создадени во периодот од 1958 до 2011, меѓу кои и делата на првиот македонски сликар Димитрија Андонов Папрадишки. По повод другите проекти планирани за годинава, директорката на КИЦ, Сермине Пурини, изјави: - За оваа година планирани се проекти надвор од просториите на КИЦ. Прв е проектот „Сите заедно, за сите поубаво“ кој минатата година се одржа во општината Чаир, а оваа година ќе го опфати и центарот на градот Скопје. На програмата се и „Звуците на чаршијата“, „Млади таленти“ - рок-концерти на групи од сите градови во земјава. Планираме и концерт на тројца тенори од Албанија, изложби од Бразил и претставување на ...
сите 2 | | | веќе видена

Заха Хадид е една од ретките архитекти која може да се пофали дека имала успешна 2010 година, посебно кога многу големи проектантски фирми губат проекти и отпуштаат персонал соочени со глобалната криза. И додека се гради нејзиниот Аква Центар во Олимпискиот Парк во Лондон, таа неуморно работи и во нашето соседство, на Јадранското приморје. Нејзниот најнов проект се два прототипа на вили кои гледаат над стариот дел на Дубровник, Хрватска. Концептите "Rock" (Карпа) и "Shell" (Школка) кои се предложени треба да помогнат да се дефинира архитектонскиот стил на резортот, составен до 400 вили, два хотели со 5 ѕвезди и терен за голф. Како и секогаш, нејзиниот дизајн носи со себе силно чувство на карактер и идентитет овде очигледно инспириран од светлото и погледите кои ги нуди локацијата. Локацијата од 430 хектари е на плато северно од Дубровник, со прекрасен поглед кон морето и градот и е резултат на новодонесениот главен убранистички план, кој ги одредува границите и големините на парцелите од 12.000 до 20.000 ...
| | веќе видена

На 18 јануари, година, градоначалникот на Хелсинки Јуси Пајунен, објави дека градот претендира да биде домаќин на новиот Гугејхајм музеј. Главниот град на Финска е познат во меѓународната јавност по својата значајна традиција во архитектурата и дизајнот, како и по многу активната сцена на визуелни уметности. На територијата на Хелсинки има над 70 уметнички галерии како и мноштво институции, музеи и национални галерии. Со соработката со Фондацијата Гугенхајм, Пајунен се надева дека ќе продолжи да ја подобрува културната инфраструктура на Финска, со што Хелсинки ќе прерасне во културна дестинација. Според него, таквите дестинации помагаат во економскиот развој на една земјата, доколку се вклучат во севкупен и интелегентен план за развој. Најпрво е нарачана студија која ќе ја разгледа концепциски и развојно идеата за иновативен, мултидисциплинарен музеј на визуелни уметности, формата која би ја добил ваквиот изложбен и образовен центар, односот со постојните институции за визуелни уметности, потенцијалното ...
| | веќе видена

Во најновиот број на Порта3 опфатени се неколку актуелни теми. Разговаравме со архитектот Влатко П. Коробар - добитник на Големата годишна награда на Асоцијација на архитекти на Македонија за најуспешно реализирано архитектонско дело во 2010 година за објектот основно училиште со градинка „Нова“. Ќе имате можност да се потсетите на делото на Јанко Константинов, архитект и ликовен уметник (1926 – 2010) кој ја внесе современата архитектура во нашите простори. Една од поинтересните теми е и репортажата за саемот за архитектура, материјали и системи, БАУ 2011, Минхен. Добитници на најновиот број на Порта3 се: Павлинка.Бандовска Емилија Миткоска Марио Стојановски Катерина Попова Сашо Табанов Ѓоре Миров Андреј Бандовски Mери Димитриоска Валентина Ангелова Елена Колев Милка Ѓоргиевска Катерина Николовска Даринка Стојановска Пецо Шурбевски Дарко Георгиев За начинот на подигнување на списанијата кликнете тука Статија од Порта3 - Паркиралишта за 21 век Деновиве, македонскиот дневен печат ги најави плановите на ЈП ...
| | веќе видена

„Луксузно и елегантно“ - најчесто се епитетите кои се користат во опишување на ентериерите дизајнирани од младиот бугарски дизајнер Јово Божиновски . Неговото име во последно време често се среќава кај онлајн медиумите посветени на ентериерно уредување и дизајн, и скоро секогаш поврзано за модерни и минималистички дизајни во црно-бела боја. Последното негово дело е изработено по нарачка на градежна фирма од Бугарија, која побарала од него да ја направи канцеларијата на управителот поинаква и впечатлива. Работејќи на дејноста на компанијата како тема, Божиновски дојде до идеата да направи хибрид од работна и конференциска маса. Како резултат е создаден еден производ, кој импресионира, како со својот изглед, така и со својата конструкција. Направена од нерѓосувачки челик и покриена со стакло, масата е дизајнирана така што 2/3 од неа, односно 2,30 м претставува висечка конзола. И покрај тежината на конструкцијата и нејзината големина, решеткастките профили и конзолниот дел доловуваат чувство на лесно парче ...
| | веќе видена

Во оваа статија ги објавуваме добитниците на списанието за архитектура Архитектон како и дел од содржините што се наоѓаат во него. Добитниците на последниот број, наградата ќе може да ја подигнат во студиото на Архитект.мк што се наоѓа на бул.„Илинден“ број 42 кат 1 (кај Владата во старите куќи на Илинденска, четврта куќа од десната страна кога одите од Центар спрема Карпош). Списанието можете да го подигнете секој работен ден од 09-16 часот. Со вас понесете лична карта за идентификација :) Добитници на најновиот број на спсианието Архитектон се: Димитар Ѓуровски Сашо Табанов Никола Спировски Орце Дамјанов Игор Снегар Габриела Иванова Елизабета Ангелова Павлинка Бандовска Ивана Велигденова Весна Ликарска Доколку сакате да аплицирате за бесплатен примерок на наредниот број на Архитектон кликнете тука Дел од содржините на Архтиектон 08 ПДФ
| | веќе видена

Анимација на архитектонското студио Asymptote преку кое архитектите Hani Rashid + Lise Anne Couture ги искажаа сопствените замисли на конкурсот кој беше објавен за изградба на пристаништето во Каохсјунг, Тајван. Во продолжение и неколку фотографии од нивната макета. Asymptote
| | веќе видена

next