УЈП: Во најкраток рок да се платат даночните обврски за персонален данок на доход

Доколку граѓаните не извршиле плаќање на утврдените даночни обврски за персонален данок на доход за 2015 година и за претходни години по основ на Годишна даночна пријава или за 2016 година по основ на Аконтативна даночна пријава, тоа да го сторат во Доколку граѓаните не извршиле плаќање на утврдените даночни обврски за персонален данок на доход за 2015 година и за претходни ...

⇐ DailyАлфа ТВ ⇒