Просечната плата во Скопје речиси 26.000 денари, во источниот регион пониска 10 илјади

Маж, директор на производствено претпријатие со седиште во Скопје, со повеќе од 250 вработени, со високо образование и работен стаж од 25 до 29 години, вработен на неопределено време со полн фонд работни часови. Вака изгледа статистичкиот профил на човекот со најголема плата во земјава ако се анализираат податоците изнесени во публикацијата за структурата на заработувачката на вработените на ...

⇐ DailyДневник ⇒