Потребни се геолошки истражувања

Детални геолошки истражувања за утврдување, дали и колку рудно богатство е потребно, законите се строги, простор за паника нема, концесија за отворање рудник се издава откако ќе се утврди исплатливоста, еколошкото влијание и технологијата што ќе се користи- апелира експертската фела во рударството. На Македонија ѝ е потребно одржливото експлоатирање на минералните суровини. Затворени рудници ...

⇐ DailyМРТ ⇒