Македонската берза со задоволително остварување

Реализираниот промет на Македонската берза во првиот квартал од годината е солиден. Но, политичката криза негативно влијае врз берзантското работење за што говори отсуството на странски инвестиии на почетокот на вториот квартал. Пазарот целосно се потпира врз македонски инвестиции поради што сите фактори работат на ублажување на последиците од воздржувањето на инвеститорите да вложуваат во ...

⇐ DailyМРТ ⇒