Годишна конференција на Македонската берза на хартии од вредност

Денеска, по 18. пат се одржа годишната конференција на Македонската берза на хартии од вредност на која се разгледуваа работата на финансиските пазари, акционерското работење како модел за организација на фирмите, како и новитетите на финансиското работење и влијанието на новите технологии на работењето. Според главниот извршен директор на Македонската берза на хартии од вредност, Иван Штериев, ...

⇐ DailySky MK ⇒