Една петтина од потрошената енергија во Македонија е добиена од ветрот, сонцето и од водата

Една петтина од потрошената енергија во земјава е добиена од еколошки извори, како што се сонцето, водата, ветерот, геотермалните извори и биомасата. Според податоците на Евростат, учеството на енергијата од обновливи извори во финалната потрошувачка во Македонија достигна 19,9 отсто во 2015 година, што е за 4,2-процентни поени повеќе во споредба со 2004 година, прва година за која има ...

⇐ DailyДневник ⇒