Што е даночна евазија?

Фото: Pixabay Зборот евазија има латинско потекло од зборот evasion, што значи бегање, избегнување, бегство… Во даночната терминологија, даночна евазија ги претставува сите начини на избегнување на плаќање на данок. Со оглед на тоа што даночните приходи се дел од вкупните приходи на државата, даночната евазија влијае на намалување на вкупните приливи на државата, односно намалување на количината ...

⇐ DailyБизнис Инфо ⇒