Има 731.107 вработени, а за 509.844 се плаќаат придонеси!?

Состојбата со невработеноста е многу пошокантна од онаа што е претставена како податок на Државниот завод за статистика, а според која во Македонија стапката на невработеност е 23,1 проценти, покажуваат споредбените анализи со податоци од различни институции. Најдобра илустрација на оваа состојба, укажуваaт аналитичарите, е драстичната разлика меѓу бројот на вработените што е утврден според ...

⇐ DailyПлус Инфо ⇒