По 40 години нови локомотиви во македонски железници

Со коредит од Еропската банка за обнова и развој, Македонски железници купуваат четири нови електрирични локомотиви за товарен транспорт. Локомотивите, во вредност од осум милиони евра се набавени од кинеска компанија.

⇐ Daily24 Вести ⇒