Почитуван/a $aname , со жалење ве информираме дека Вашето барање за додавање на изворот $name ($basurl) е привремено одбиено од Техничка причина. Под техничка причина се подразбира :

 • Невалиден или непостоечки RSS канал
 • Невалидна содржина на RSS каналот 
 • Некомпатибилни категории со категориите на Daily.MK
 • Не сте го внеле оригиналниот РСС канал до вашата содржина

Невалиден или непостоечки RSS Канал

Вашиот извор мора да содржи RSS канал преку кој Daily.MK ќе ги превзема и објавува содржините од вашиот извор. Овој документ треба да биде во XML формат UTF-8 енкодиран и согласно стандардите за RSS . Минимални атрибути кои се потребни за објавување на содржината за секој item (т.е. вест):

 • pubDate - дата на публикација на веста
 • content или description - содржина на веста
 • title - наслов на веста
 • link - canonical линк до вашата вест
 • enclosure - репрезентативна слика на веста (не е потребно ако во content или description има URL со слика и/или iframe со youtube видео)  

Невалидна содржина на RSS каналот

Со цел Daily.MK да ги објавува побрзо вашите содржини а воедно и да не го оптоварува вашиот сервис новите правила на Daily.MK бараат да целата содржина на веста биде објавена во RSS каналот, т.е. целиот текст од веста а не само teaser / или snippet од истата. Daliy.MK нема никаде да ја објави целата содржина но истата е потребна за кластерирање на вестите. Со објавување на целата содржина го ослободувате и правно Daily.MК од секаква одговорност за објавување на линковите до вашата вест. 

Доколку е потребно да ја скриете целата содржината (и да ја објавите само за кролерот на Daily.mk) можете да направите дистинкција со специфицирање на екстра параметри кои што ќе ги договорите со нас при одговарање на овој E-Mail. Пример:

 • http://vasiotsajt.com/feed/makedonija - ќе ја објавува кратката вест додека,
 • http://vasiotsajt.com/feed/makedonija?sected_api_key_daily=329801291032941203948120394 - ќе ја објавува целата содржина

Нормално, можете да испратите и други линкови кои што ќе бидат познати само на Вас и нашиот кролер.

Во содржината на веста не смее да има Share дугмиња, Читај повеќе... , реклами и слично што не е дел од самата вест.

Примери на валиден RSS item:

Некомпатибилни категории со Daily.MK 

Со цел Daily.MK да може правилно да ги категоризира Вашите вести, Вашите категории мора да бидат компатибилни со нашите или да постои одредено конкретно мапирање помеѓу вашите и нашите категории. Пример бизнис - економија, регион - балкан и тн.

Нашите категории можете да ги погледнете на http://daily.mk/page/rss . Истите можете да ги наведете во вашата апликација до Daily.MK .

 


Доколку имате било какви проблеми и технички прашања во врска со вашиот извор , не се двоумете да одговорите на оваа порака.