Политика на сервисот

Фер политика према изворите:

 • Системот се труди максимално да го намали оптеретувањето на оригиналните извори со тоа што превзема содржини само по потреба .
 • Системот не ги користи сликите и видеата од оригиналните извори, напротив, кога ќе се идентификува содржина, системот ја превзема локално и понатаму на веб страната ја сервира од локални ресурси . Ова драстично ја намалува оптеретеноста на оригиналните извори, наспроти други сервиси кои што директно линкуваат до оригиналните извори.
 • Доколку оригиналниот извор има политика на штедење ресурси со намалување на број на конекции и тн, сервисот автоматски ја детектира таа политика и се адаптира на преференците на оригиналниот извор.
 • Доколку изворот не се согласува со оваа политика може да побара покажување само на дел од содржините, покажување на скратени содржини или комплетно исклучување од сервисот...

Лични податоци:

 • Личните податоци на регистрираните корисници на сервисот не се делат со никого и се користат исклучиво за авторизирање на нашиот сервис и за нудење на подобри услуги во зависност од преференците на корисникот.
 • Доколку не сакате да се авторизирате и да оставите лични податоци, системот го идентификува вашиот пребарувач, што значи дека и натаму можете да ги дефинирате вашите преференци анонимно но нема да бидат достапни од друг пребарувач (browser).
 • Сервисот никогаш нема да ги објави вашите податоци или да ги користи за испраќање на спам или комерцијални пораки до вас.
 • Доколку се претплатите на некој е-маил сервис кај нас, системот уникатно ќе ја испрати таа порака само до вас.
 • Авторизацијата на системот алтернативно може да се користи преку сигурна врска (https) со тоа што корисникот мора да го прифати само-издадениот сертификат. Ова не ја намалува сигурноста.

Користење на податоците од сервисот:

 • Податоците добиени од сервисот можат да се користат за лични потреби
 • Податоците добиени од сервисот (кластери, групи и тн), не смеат да се објавуваат на други страници без претходно писмено одобрение од Итеа Решенија .
 • RSS фидовите може да се користат само за лични цели и не смеат да се објавуваат јавно на други сервиси без претходно писмено одобрение од Итеа Решенија.
 • Итеа Решенија го задржува правото да го прекине сервисот на овие корисници доколку идентификува прекршување на овие политики.
 • Итеа Решенија го задржува правото да го менува начинот на прикажување на фидовите и на сервисот без претходна најава.
 • Доколку сте претплатени на нашиот сервис, Итеа Решенија ја гарантира исправноста на функционалноста на сервисот и неможе да го промени начинот на прикажување према вас без претходна најава.

Останато / Дополнување

 • Се согласувате дека нема да користите frame escape скрипти кои имаат за цел да излезат од рамката во која daily.mk го редиректира вашиот URL. Бидејќи со ова се намалува квалитетот на искуството на читачот кој Daily.mk го донел на вашиот URL сметаме дека е потребно да овозможите предвидлива атмосфера . Со цел да можете да правите дистинкција на потеклото на оригиналниот линк daily.mk испраќа и екстра параметар utm_source=daily.mk заедно со Referer хедерот.