Што е лакомост

Лакомост е кога сакаш нешто да јадеш ама го нема!