Нова лотарија на Владата: “Фискална во рака – награда без мака“

Со собирање 20 фискални сметки од кој било износ, граѓаните ќе може да учествуваат во наградната игра „Фискална во рака – награда без мака“, која ја најави денеска вицепремиерот и министер за финансии Зоран Ставрески. Главни награди се стан и дуќан, а секои 45 дена ќе се доделуваат автомобил и вредносни ваучери за лаптопи, велосипеди, смарт телефони, ЛЦД телевизори… Извлекувањето ќе биде во девет кола, а првото почнува на 30 декември. - Очекуваме да се мотивираат и заинтересираат граѓаните за добивање фискални сметки секаде каде што пазарат и добиваат услуги, да соберат 20 фискални сметки и да ги стават во плик. Граѓаните може да учествуваат неограничен број пати во наградната игра. Наградниот фонд содржи еден стан и еден дуќан, кои ќе бидат распределени на крајот од наградната игра и ќе учествуваат учесниците од сите кола – рече Ставрески. Тој најави дека приредувач на наградната игра „Фискална во рака-награда без мака“ ќе биде Државната лотарија на Република Македонија, под покровителство на Министерството за финансии. Тој потсети дека граѓанинот ако не добие фискална сметка нема обврска да ја плати сметката и дека има обврска да ја чува фискалната сметка најмалку 15 метри од местото каде што се врши трансакцијата, со цел доколку УЈП изврши контрола да може да се констатира дали е или не е издадена фискалната сметка. - Со најавените измени на Законот за даночна постапка се предвидува објавување листа на должници, на доспеани и неплатени долгови по основ на данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход, придонеси од задолжително социјално осигурување, како и акцизи и царини. Сите должници кои подолго од 90 дена нема да ги платат јавните давачки ќе бидат објавени јавно на листа на веб страницата на Управата за јавни приходи, каде што ќе биде објавено името и презимето на должникот или називот на фирмата и други податоци кои се однесуваат на должникот, како и вкупниот износ на долгот – рече Ставрески. На листата ќе се најдат физичките лица кои нема да го платат долгот повисок од 120.000 денари во предвидениот рок и правните лица со долг над 300.000 денари, кој не е платен повеќе од 90 дена. Предвидено е 15 дена пред објавување на листата секој од должниците кој не платил подолго од 90 дена да добие опомена од УЈП и можност доколку плати да не биде објавен на листата. Целта на наградната игра е зајакнување на фискализацијата и зголемување на свеста кај сите за издавање и добивање фискални сметки.

Со собирање 20 фискални сметки од кој било износ, граѓаните ќе може да учествуваат во наградната игра „Фискална во рака – награда без мака“, која ја н...