Измените за минимална плата ќе им дадат сигурност на работниците

Не успеавме да ги оствариме планираните пригходи, малку ќе доцниме со исплатата на платите. Работодавачите повеќе нема да можат да го користат овој изговор и да манипулираат со работниците.
Новата мерка за зголемување на износот на минималната плата кој е утврден со закон, ќе им даде една сигурност на вработените, дека навремено ќе им биде платено она што го сработиле .
Вака експертите ја оценија новата измена. Сметаат дека мерката ќе го подбри животниот стандард на работниците , особено на оние кои се вработени во најранливите сектори
Димитриоска смета дека износот на минималната плата треба да ги надмине трошоци за основните потреби за живот. Мерката ќе ги зголеми трошоците на компаниите, но паралелно со тоа и мотивот на фирмите да бидат поиновативни и нивните идеи да ги преточат во бизнис кој ќе им донесе поголем профит
Новите измени предвидуваат до 2018 година, износот на минималецот да се зголеми на 10.080 денари од досегашните 8.050 денари.
Ирена Чачкова

Не успеавме да ги оствариме планираните пригходи, малку ќе доцниме со исплатата на платите. Работодавачите повеќе нема да можат да го користат овој из...