Последна ранг листа


МестоПрофилСобрани поениПоени од пријателиСевкупноУчествува?
1 Valentina Lekovska353603536Да
2 Agim Asipi127301273Да
3 Daniela Vojneski5320532Да
4 Kice Mileski3510351Да
5 Драган Ѓурчески2690269Да
6 Jane Jan2180218Да
7 Liljana Janevska2150215Да
8 Saso Stef1350135Да
9 Dragan Davkov92092Да
10 Nikola Koljo Bockarov85585Да
11 Viki Davceva77077Да
12 Зоран Ѓорѓиевски65065Да
13 Elena Stefanovska53053Да
14 Горан Чочев49049Да
15 Petre Gligorov46046Да
16 Nie Sne Delegacija46046Да
17 Ana Krstevska Kajcevski46046Да
18 Anita Popovska44044Да
19 Boro Stankovski42042Да
20 Mateo Rusomanov42042Да
21 Nikola Kulafkovski35035Да
22 Zivka Zivka34034Да
23 Goran Stojanovic31031Да
24 Zvonko Dimitrieski31031Да
25 Blagica Davkova228930Да
26 Toni Janakievski30030Да
27 Dusko Milovski29029Да
28 Goce Vasevski27027Да
29 Igor Mishevski27027Да
30 Miroslav Georgievski27027Да
31 Beti Mitevska26026Да
32 Zoran Postolov21021Да
33 Marija Kotevska Skrekovska20020Да
34 Ива Дојчинова16016Да
35 Micky Mkd16016Да
36 Александар Љатовски15015Да
37 Diana Troi Janevska58013Да
38 Borce Trajanovski13013Да
39 Filip Projcevski13013Да
40 Zvonko Nancovski13013Да
41 Dani Blaževska12012Да
42 Duska Dojcinova Janakieva909Да
43 Stole Todorov909Да
44 Marina Jovanovska909Да
45 Blagoj Dimovski808Да
46 Nikola Negrievski808Да
47 Ljupka Bosotova6208Да
48 Bozho Valentina Kochoski707Да
49 Gegoski Zlatko707Да
50 Jovan Mircevski707Да
51 Gale Petrovski707Да
52 Sotir Causevski707Да
53 Ilce Ilka Korunovski606Да
54 Nenad Zafirovski404Да
55 Tihomir Dimitrov404Да
56 Saso Janevski404Да
57 Cukov Djuro404Да
58 Dragan Delev404Да
59 Larisa Lipinska404Да
60 Dejan Jankoski404Да
61 Stevo Dzonev404Да
62 Aleksandar Dimoski303Да
63 Silvana Jordanova Stevkova303Да
64 Denis Emell Nizo303Да
65 Ignatovski Dragon303Да
66 Konstantin Zdraveski303Да
67 Ace Stojkov303Да
68 Fatima Bejtullai Vela303Да
69 Dejan Stojceski202Да
70 Duska Janakieva202Да
71 Pece Cvetkovski202Да
72 Stefan Kice Stepanoski202Да
73 Katica Manceva202Да
74 Viki Taleska Spasovska202Да
75 Alen Adrović202Да
76 Leonid Perovikj202Да
77 Fatmir Bytyqi202Да
78 Aleksandra Ristova101Да
79 Silvana Kostadinoska101Да
80 Dragana Velja101Да
81 Nikola Ratajkoski101Да
82 Дарко Цветковски101Да
83 Jadranka Vazliska-Bosevska101Да
84 Bube Dzartovska101Да
85 Lukman Salihi101Да
86 Ивана Лековска101Да
87 Jovan Paceskoski101Да
88 Adriana Petkovska101Да
89 Violeta Kostova101Да
90 Goran Dimitrovski101Да
91 Jelena Mld101Да
92 Mladence Petkovski101Да
93 Igor Stojkovski101Да
94 Magdalena Aleksandar Blazevski101Да
95 Valentina Serafimoska101Да
96 Vesna Serdenkovska101Да
97 Toni Markovski101Да
98 Oliver Sokolov101Да
99 Duris Mk101Да
100 Beti Skaklevska101Да
101 Vane BoskOff000Да
102 Aleksandar Dinevski000Да
103 Saso Topalovski000Да
104 Natasa Pavlovska000Да
105 Ile Kocevski000Да
106 Ивана Николова000Да
107 Vesna Nikoloska000Да
108 Aleksandar Karapeev000Да
109 Daniel Ole Kuzmanoski000Да
110 Verce Hristovska000Да
111 Stefan Milosevic000Да
112 Mia Rusomanova000Да
113 Sonja Mitevska Cubalevska000Да
114 Александар Мијоски000Да
115 Никола Милошевски000Да
116 Zoran Nonkulovski000Да
117 Zivan Sutinoski000Да
118 Брош Land000Да
119 Biljana Shuplinovska Jovevska000Да
120 Kriza Nikolov000Да
121 Jasmina Krstova000Да
122 Кире Секулоски000Да
123 Edo Smajovic000Да
124 Michi Miki Zdraveski000Да
125 Marjan Velkov000Да
126 Vladimir Petrovik000Да
127 Violeta Damjanovska000Да
128 Liljana Keltanoska000Да
129 Gordana Šalevsky000Да
130 Томас Ѓорѓиевски000Да
131 Slavica Andreevska000Да
132 Земјоделска механизација Агровин Виница000Да
133 Ante Markoski000Да
134 Marjan Stanka Milevi000Да
135 Milos Perovski000Да
136 Sime Dukoski000Да
137 Katerina Sefova000Да
138 Марковски Давид000Да
139 Zivana Maksim000Да
140 Joco Trajkovski000Да
141 Bekim Sadulai000Да
142 Violeta S. Lasovska000Да
143 Aleksandar Jordanoski000Да
144 Vlatko Tasev000Да
145 Julijana Trajanovska000Да
146 Riste Risteski000Да
147 Milena Maneva000Да
148 Pepita Trajkoska000Да
149 Sanja Velkovska000Да
150 Aleksandar Spasovski000Да
151 Micev Spase000Да
152 Мартин Милковски000Да
153 Marija Trajkovski000Да
154 Robert Velickovski000Да
155 Stefan Rafa000Да
156 Elena Zurkova000Да
157 Beti Obrenovik000Да
158 Gjorgi Spirovski000Да
159 Тадеј Анеловски000Да
160 Kosta Simonov000Да
161 Nuhi Jusufi000Да
162 Klementina Brzakovska000Да
163 Dragi Petrusevski000Да
164 Willimann Lujza000Да
165 Natasa Vukovic-Vujadinovic000Да
166 Кристина Кики000Да
167 Natasa Stanojkova000Да
168 Nide Latinoski000Да
169 David Nikic000Да
170 Tomce Petreski000Да
171 Riste Ajtov000Да
172 Aleksandar Iliovski000Да
173 Влатко Нацков000Да
174 Zdravko Kuzmanov000Да
175 Dejan Angelovski000Да
176 Ivan Kostovski000Да
177 Branko Koneski000Да
178 Stole Ristov000Да
179 Angel Krstev000Да
180 Katerina Radivojevic000Да
181 Milena Zdravkovska000Да
182 Petkana Cvetkovska000Да
183 Zvonko Ilievski000Да
184 Røbểrtø Røcể Đønevski000Да
185 Kalina Svince C. Pancevska000Да
186 Erni Abazin000Да
187 Лариса Липинская000Да
188 Blagoja Slagjana Volceski000Да
189 Natasa Georgieva000Да
190 Aleksandar Iliev000Да
191 Durmis Ramadan000Да
192 Goran Klankov000Да
193 Kuzmanoska Betti000Да
194 Cele Naumoski000Да
195 Lepa Georgieva000Да
196 Lence Aleksoska000Да
197 Suzana Icanoska000Да
198 Katrine Trajkovska000Да
вкупно учествуваат: 384 01:04:48 , 21 Јан, 2017

Продолжуваме од 15 Јануари 2017 со 1/10 од собраните поени. Следно доделување награда на 15 Февруари 2017 . Наградата се доделува на првиот рангиран на ранг листата до точно 08:00:00 часот на 15 Февруари 2017. Доколку повеќе корисници имаат ист број на поени, се зема корисникот кој има најмногу поени од пријателите. Доколку и овие поени се исти, се зема корисникот кој последен се искачил на прво место во интервали од 1 минута пред последниот термин.

Важно: Поените по доделување на награда, наместо да се ресетираат на 0 како што беше досега пракса, се намалуваат десетократно со цел тие што биле активни да го задржат рангот и да се даде шанса и на следните корисници.

Добитници:
Поени
Ноември 2016 Јулијана С-Д 10124
Јануари 2017 Bibi Faletic Nikolovska 36561


Страница за лојалност