Последна ранг листа


МестоПрофилСобрани поениПоени од пријателиСевкупноУчествува?
1 Valentina Lekovska300303003Да
2 Agim Asipi9310931Да
3 Daniela Vojneski5320532Да
4 Kice Mileski3510351Да
5 Драган Ѓурчески2690269Да
6 Liljana Janevska1990199Да
7 Jane Jan1910191Да
8 Nikola Koljo Bockarov80581Да
сите учесници вкупно учествуваат: 378 05:08:22 , 18 Јан, 2017

Продолжуваме од 15 Јануари 2017 со 1/10 од собраните поени. Следно доделување награда на 15 Февруари 2017 . Наградата се доделува на првиот рангиран на ранг листата до точно 08:00:00 часот на 15 Февруари 2017. Доколку повеќе корисници имаат ист број на поени, се зема корисникот кој има најмногу поени од пријателите. Доколку и овие поени се исти, се зема корисникот кој последен се искачил на прво место во интервали од 1 минута пред последниот термин.

Важно: Поените по доделување на награда, наместо да се ресетираат на 0 како што беше досега пракса, се намалуваат десетократно со цел тие што биле активни да го задржат рангот и да се даде шанса и на следните корисници.

Добитници:
Поени
Ноември 2016 Јулијана С-Д 10124
Јануари 2017 Bibi Faletic Nikolovska 36561


Страница за лојалност