Свечена промоција на М.П.З Методија Патче - Охрид

Почитувани Македонски Патриотски Здруженија, пријатели, роднини и сите граѓани на Република Македонија и град Охрид. Ве покануваме на нашата свечена промоција ...
  • Dom na kultura "Grigor Prlicev" Ohrid
  • 19:00:00 , 30 Апр, 2017 до 20:00:00 , 30 Апр, 2017
  • МПЗ "Mетодија Патче"-Охрид
  • 61 доаѓаат, 46 можеби