Геодетски елаборат за дивоградба за 100 евра

Државата е подготвена за примена на Законот за справување со бесправно изградените објекти. Веќе се познати и цените за изработка на елаборатите, кои, според усвоениот тарифник, се движат од 100 до 130 евра. Така, за изработка на елаборат за куќи со површина од 51 до 150 квадрати ќе се плаќаат по 41 денар за квадратен метар, додека 7.940 денари ќе чини елаборатот за објектите поголеми од 150 квадрати. За објектите со површина до 50 квадратни метри цената е дефинирана на 2.000 денари.
Агенцијата за катастар на недвижен имот целосно ќе одговори на барањата што допрва ќе пристигнуваат за легализација, а подготвени се и геодетите што ќе треба да ги изработуваат геодетските елаборати. Како што информираше вчера директорот на Државниот катастар, Љупчо Георгиевски, граѓаните ќе може имотниот лист за бесправно изградените објекти да го добијат по електронски пат, преку интернет-страницата на Катастарот. Георгиевски апелираше до Нотарската комора и до сите геодетски фирми да го користат електронскиот шалтер во делот за изработка на геодетските елаборати, со цел да се намали турканицата во одделенијата во Скопје, Неготино и во Кавадарци.
Претседателот на Комората на овластени геодети, Борис Тунџев, појасни дека веќе се усогласени сите ставови околу геодетскиот елаборат што треба да се изготви како дел од потребната документација за легализација на дивоградбата. Се очекува во најскоро време Комората да излезе со одредени упатства до трговските друштва за геодетски работи за да почне постапката за изработка на елаборатите. (Б.А.)

Државата е подготвена за примена на Законот за справување со бесправно изградените објекти. Веќе се познати и цените за изработка на елаборатите, кои,...